Rạp tháng 8
Thể loại: Rạp chiếu phim
Địa chỉ: 45 Hàng Bài - Quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: 04 825 3911 - 04. 825 5611
Web: http://
Lời bình: 0
Lượt xem: 4709
Nằm trên con đường Hàng