Lâm Chấn Huy: Thành ca sĩ vì không có tiền học đại học - Thế giới nghệ sĩ