Ý nghĩa của móng tay với sức khỏe và số mệnh


Khi khảo cứu bàn tay chúng ta không nên bỏ qua móng tay mà nó có giá trị trong việc chẩn đoán bệnh lý. Bên cạnh đó, hình dạng và mầu sắc ngón tay còn cho biết số mệnh của bạn.Móng tay và sức khỏe

          * Ngón cái lên hệ đến não thùy.

          * Ngón giữa lên hệ đến ruột, dạ dày.

          * Ngón áp út liên hệ đến tim và phổi.

          * Ngón trỏ liên hệ đến gan.

          * Ngón út liên hệ đến gân, cơ bắp, thần kinh hệ.

           Giới y học chỉ định thời gian móng tay từ phao đến đầu ngón tay như sau;

          * Ở ngón cái : 140 ngày

          * Ở ngón trỏ, giữa và áp út: 124 ngày

          * Ở ngón út: 121 ngày

           Từ đó căn cứ vào sự nảy nở và dấu hiệu trên móng tay để suy đoán bệnh có thể xảy ra trong bốn hay năm tháng về sau. Điều đáng ghi nhận là khi bệnh phát thì móng sẽ ngưng mọc. Khi bệnh hoành hành thì móng tay sẽ chùng lại, vì thế mới có vết gờ nhô lên.

          -  Nằm dưới móng tay; Vừa mới bị bệnh.

          -  Nằm giữa móng tay:  80 ngày.

          -  Nằm trên móng tay: 160 ngày

Những bệnh hay lây như bệnh sốt đỏ da, bệnh thương hàn, bệnh cúm hoặc bị ngoại thương như thương tích ở tay hay ở chân đều có khả khả năng xuất hiện các đường beau. Móng tay của những người bị đau ruốt và phong thấp thì khả năng xuất hiện những đường dọc hơn là những đường beau. Chúng được sinh ra từ những bệnh kinh niên nên xuất hiện rất lâu trên móng tay, có khi tới hằng năm. hễ còn bệnh thì chúng còn hiện diện như hình với bóng.

 

   Nếu:

 

           -  Dấu hiệu xuất hiện ở 1/3 móng (kể từ phao ra) là biến chứng xảy ra từ 6 đến 7 tuần.

           -  Dấu hiệu xuất hiện ở 2/3 móng là biến chứng xảy ra từ 12 đến 14 tuần.

           -  Dấu hiệu xuất hiện ở phần cuối