Tử vi trọn đời tuổi Kỷ Mùi nữ mạng

Tử vi trọn đời TUỔI MÙI: Nữ mạng - Kỷ MùiNữ mạng - Kỷ Mùi

Sanh năm:1919, 1979 và 2039
Cung TỐN
Mạng THIÊN THƯỢNG HỎA (lửa trên trời)
Xương CON DÊ. Tướng tinh CON RÁI

Phật Bà Quan Âm độ mạng

Đoán xem số mạng Kỷ Mùi,
Cung Tốn, mạng Hỏa ấy là số ta.
Xuân Hạ sanh đặng thuận mùa,
Thu Đông lỗi số cực thân lắm lần.
Số gái hiếu thảo mẹ cha,
Khổ vì duyên nợ lao đao lắm bề.
Một đời chẳng đặng buồn lâu,
Phải duyên chắp nối mới mong sắt cầm.
Số gái nếu thuận giàu sang,
Chồng thì thương mến họ hàng tương lân.
Tuổi muộn mới được an thân,
Trung niên lo tảo chạy tần chưa nên.
Số này thân kẻ bề trên,
Chơi cùng bạn hữu chẳng bền phản ta.
Làm ăn tiền bạc có hoài,
Nhiều nghề biết đặng đ àn bà ít ai.


CUỘC SỐNG

Tuổi Kỷ Mùi, có gặp nhiều may mắn trong cuộc đời, về việc làm ăn, cũng như về vấn đề công danh và sự nghiệp. Số có nhiều sung sướng, cuộc sống không bao giờ gặp cảnh trái ngang trong cuộc đời. Tóm lại, tuổi Kỷ Mùi được tốt đẹp về phần tài lộc, tình cảm cũng như về cuộc sống của bạn.

Tuổi Kỷ Mùi việc làm ăn được phát đạt vào thời trung vận và hậu vận thì an nhàn phú quý. Số hưởng thọ trung bình từ 59 đến 78 tuổi tối đa. Nhưng có phúc đức thì sẽ được gia tăng niên kỷ, gian ác thì sẽ bị giảm kỷ.

TÌNH DUYÊN

Về vấn đề tình duyên tuổi Kỷ Mùi chia làm ba trường hợp sau:

Nếu sanh vào những tháng này thì cuộc đời bạn phải có thay đổi ba lần về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng: 3, 6, và 10 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng này thì bạn phải có hai lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng: 2, 4, 7, 9 và 11 Âm lịch. Và nếu bạn sanh vào những tháng này cuộc đời bạn sẽ sống được hoàn toàn hạnh phúc và không có thay đổi về vấn đề tình duyên, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 1, 5 và 8 Âm lịch.

Trên đây là những diễn tiến về tình duyên của bạn trong cuộc đời. Vậy bạn nên căn cứ theo trên mà biết được số phận của mình đối với vấn đề tình duyên và hạnh phúc của bạn.

GIA ĐẠO, CÔNG DANH

Phần công danh, chỉ ở vào mức độ bình thường. Về gia đạo có phần tốt đẹp, con cháu yên hòa, cuộc sống đầy đủ hoàn toàn về hạnh phúc tình duyên.

Sự nghiệp có phần tốt đẹp và hoàn toàn được mau lẹ vào số tuổi 34 trở đi. Tiền bạc có phần dư dả và dễ tạo vào trung vận.

NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN

Sau đây là những tuổi hạp cho sự làm ăn với tuổi Kỷ Mùi, hợp tác hay cộng tác trong mọi việc làm ăn nên lựa cho được những tuổi sau đây sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc đời và thâu đoạt nhiều kết quả về vấn đề tài lộc lẫn tình cảm và công danh, đó là các tuổi: Canh Thân, Quý Hợi, Giáp Tý.

LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG

Trong việc hôn nhân và hạnh phúc nếu bạn gặp được những tuổi sau đây, cuộc đời bạn sẽ có thể sống được trong sự cao sang quyền quý, tạo được một sự nghiệp vĩ đại trong cuộc đời, đó là bạn kết hôn với các tuổi: Canh Thân, Quý Hợi, Giáp Tý, Bính Dần, Mậu Ngọ và Đinh Tỵ.

Cuộc sống tạo được nhiều may mắn, tiền bạc dễ chịu, sống tạo được nhiều giàu sang và phú quý trên đời. Với tuổi Giáp Tý, Bính Dần, hai tuổi nầy có phát triển mau lẹ về đường công danh và sự nghiệp, cuộc đời không giàu sang cũng có danh phận với đời. Với tuổi Mậu Ngọ và Đinh Tỵ, bạn đầy đủ hoàn toàn về cuộc sống hoàn toàn được sung sướng.

Những tuổi trên hạp về đường tình duyên lẫn cả đường tài lộc, nên sự kết duyên rất mau phát đạt.

Nếu bạn kết hôn với những tuổi sau đây có thể bạn chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi, đó là nếu bạn kết hôn với các tuổi: Nhâm Tuất, Bính Tý, Giáp Tuất. Những tuổi trên chỉ hạp với tuổi bạn về đường tình duyên mà không hạp về đường tài lộc, nên chỉ hưởng được một cuộc sống trung bình mà thôi.

Nếu bạn kết duyên với những tuổi nầy thì cuộc sống có thể trở nên nghèo khổ, không tạo được một cuộc sống đầy đủ khả dĩ bảo đảm được cuộc đời, đó là nếu bạn kết hôn với các tuổi: Kỷ Mùi, Ất Sửu, Tân Mùi.

Ba tuổi trên đây không hạp với tuổi bạn về đường tình duyên cũng như không hạp về đường tài lộc nên bạn có khi phải sống một cuộc sống nghèo khổ triền miên.

Có những năm bạn gặp tuổi xung khắc tuổi, nếu kết hôn sẽ bị gặp cảnh xa vắng hay gặp cảnh phải lo lắng về việc gia đình, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 18, 21, 27, và 39 tuổi.

Bạn sanh vào những tháng nầy, bạn sẽ có nhiều chồng hay có số đa phu, đó là tuổi Kỷ Mùi sanh vào những tháng: 3, 7, 9 và 10 Âm lịch.

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ

Sau đây là những tuổi đại kỵ với tuổi Kỷ Mùi trong mọi khía cạnh tình cảm, cuộc đời, không nên kết hôn hay làm ăn với những tuổi sau đây, vì kết hôn hay làm ăn sẽ gặp cảnh biệt ly hay tuyệt mạng giữa cuộc đời, đó là những tuổi: Tân Dậu, Đinh Mão, Mậu Thìn, Quý Dậu, Bính Thìn và Ất Mão. Không nên kết duyên hay làm ăn với những tuổi này có hại.

Gặp tuổi kỵ trong vấn đề hạnh phúc, hôn nhân thì đừng làm lễ hôn nhân linh đình hay ra mắt cha mẹ. Trong việc làm ăn thì nên tránh sự giao dịch về tiền bạc. Trong gia đình nên cúng sao hạn cho cả hai tuổi và phải tùy theo sao hạn hằng năm của mỗi tuổi mà cúng thì sẽ được giải hạn.

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT

Tuổi Kỷ Mùi, có những năm khó khăn nhất, làm ăn không được khá, có nhiều trở ngại trong cuộc đời, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 23, 27, 34 và 42 tuổi. Những năm nầy nên đề phòng tai nạn hay bệnh tật.

NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT

Tuổi Kỷ Mùi có những ngày, giờ và tháng xuất hành hạp nhất trong cuộc đời bạn, đó là ngày chẵn, tháng lẻ và giờ lẻ. Xuất hành theo những ngày, giờ và tháng kể trên sẽ gặp nhiều kết quả về tài lộc, cũng như về tình cảm, có nhiều hay đẹp trong cuộc đời.

NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂM

Từ 18 đến 25 tuổi: Năm 18 tuổi, kỵ đi xa, đề phòng những lời hứa hẹn không mấy thực tế. Năm 19 tuổi, hãy cẩn thận về vấn đề thân thế và tình cảm, coi chừng bị lợi dụng. Năm 20 tuổi, mối tình xảy ra trong năm này rất đẹp và thơ mộng nhưng lại không có kết quả tốt. Năm 21 tuổi, năm vượng phát về vấn đề công danh, có thể thi đậu. Năm 22 tuổi, năm kỵ đi xa, nhất là những cuộc đi xa tay đôi rất có hại. Năm 23 tuổi, bạn sẽ gặp được mối tình bất ngờ trong năm này và sẽ có kết quả rất tốt. Năm 24 và 25 tuổi, trong hai năm này nếu lập gia đình sẽ có hạnh phúc tuyệt vời, tài lộc trung bình.

Từ 26 đến 30 tuổi: Năm 26 tuổi, vượng phát về vấn đề tài lộc, sẽ gặp được nhiều việc may mắn về vấn đề tiền bạc trong năm này. Năm 27 tuổi, năm nầy sẽ có một cái tang trong gia đạo. Năm 28 và 29 tuổi, nội trong hai năm này bạn sẽ gặp lại được một người thân mà bạn mong đợi, có hao tài nhỏ vào năm 29 tuổi. Năm 30 tuổi, kỵ đi biển và kỵ mùa Đông.

Từ 31 đến 35 tuổi: Ba năm liền 31, 32 và 33 tuổi, bạn sẽ bị đau bệnh liên miên tưởng chết nhưng rồi lại qua khỏi nhờ quới nhân phò trợ. Tiền bạc những năm này bị hao hụt rất nhiều. Năm 34 tuổi, dịp may bắt đầu trở lại với bạn, năm này và năm 35 tuổi chắc chắn bạn sẽ có một tài lộc lớn bất ngờ.

Từ 36 đến 40 tuổi: Năm 36 tuổi, bạn sẽ gặp một sự bối rối về vấn đề tình cảm. Hãy suy nghĩ kỹ về những hậu quả trước khi quyết định. Năm 37 và 38 tuổi, gia đạo có xào xáo, con cái có đứa làm bạn khổ tâm, tiền bạc ở mức độ trung bình. Năm 39 và 40 tuổi, bão tố đã qua khỏi, bạn đã thoát qua khỏi thời kỳ hung hiểm nhất trong đời của bạn.

Từ 41 đến 47 tuổi: Đây là những năm đẹp nhất trong đời của tuổi bạn. Suốt trong những năm này hạnh phúc gia đình đầy đủ, tươi vui. Tiền bạc dư dã, dịp may liên miên đến với bạn. Con cái có đứa làm cho bạn hài lòng. Nói tóm lại, đây là những năm hên nhất của đời bạn, bạn nên lợi dụng những khoảng thời gian này để xây dựng cuộc đời của bạn cho thật vững chắc. Nhất là nên cố làm nhiều việc phúc đức thì sẽ gặp được nhiều việc may bất ngờ.

Từ 48 đến 55 tuổi: Năm 48 tuổi, năm này làm ăn được nhiều hay đẹp về vấn đề tài lộc cũng như tình cảm, những tháng 3 và 6, hai tháng này đại lợi làm ăn được khá và nhiều phát đạt. Năm 49 tuổi, năm này không được tốt lắm, nên cẩn thận về tiền bạc cũng như việc làm ăn, kỵ đi xa vào tháng 6, những tháng khác bình thường việc làm ăn, cũng như công danh và sự nghiệp được lâu bên và vững chắc, không có gì quan trọng xảy ra. Năm 51 tuổi, năm này được khá về bổn mạng, nên đi xa, giao dịch về tiền bạc thì có lợi to, tháng 4 đại lợi. Năm 52 tuổi, năm nầy bạn nên làm công việc gia đình, làm ăn không được tốt, phần con cái có nhiều lo buồn. Năm 53 tuổi, năm nầy có phần vững chắc về tài lộc, việc làm ăn có phát triển đôi chút, phần bổn mạng bị suy kém, kỵ tháng 10 và tháng 11, hai tháng nầy tuổi xung, đề phòng bệnh hoạn và hao tài. Năm 54 tuổi, khá tốt, bổn mạng vững, toàn năm tốt đẹp, phần con cái đề phòng có đau bệnh hay gặp đại nạn. Năm 55 tuổi, toàn năm chỉ ở trong mức độ bình thường, không có gì đáng nói.

Từ 56 đến 60 tuổi: Năm 56 và 57, năm 56 tuổi làm ăn có phần phát đạt tột độ. Năm 57 tuổi, kỵ tháng 4 và tháng 7, những tháng khác bình thường, tài lộc và tình cảm vững chắc. Năm 58 và 59 tuổi, hai năm nầy phần bổn mạng không được tốt lắm, phần tài lộc, làm ăn trung bình. Năm 60 tuổi, năm nầy nên đề phòng mất cắp hay bệnh hoạn bất thường.(Theo tetviet.com.vn)
• Hỏi đáp về
Bạn muốn biết thêm về chủ đề xin vui lòng đặt câu hỏi tại đây để được trợ giúp
Gửi
Hỏi đáp của bạn phải gõ bằng tiếng việt có dấu và có nội dung lành mạnh, không mang nôi dung phản động, không vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam. Hỏi đáp có nội dung xấu sẽ bị xóa.
1
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
0 Trả lời 18 click
2
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
0 Trả lời 22 click
3
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
0 Trả lời 34 click
4
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
0 Trả lời 40 click
An_nick Hai tuổi 79 lấy nhau là ko tốt rồi mà.
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
6
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
1 Trả lời 69 click
An_nick Thường mọi người xem số xuất ngoại qua tướng tay bạn ơi :D
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
An_nick toi cung giong ban.............
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
An Trời, cái này còn phụ thuộc vào tính người và sự dạy dỗ của anh chị. Tuổi tác không phải là vấn đề tất cả quyết định hạnh phúc hay tính cách con người. Chúc gia đình chị luôn hạnh phúc!
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
Chi Năm nay quý cô gặp sao Thái Bạch chiếu mạng, dễ ốm đau hao tốn, tình cảm bất an, dễ mang tai tiếng. Với hạn Thiên la, nhiều việc rối rắm, tinh thần vướng bận lo âu hết chuyện này đến chuyện khác… sinh mất ngủ, sức khỏe suy kiêt Về Tứ Trụ với Thiên Thắng, Địa Xung công danh sự nghiệp vững vàng dù có khó khăn vẫn vượt qua. Mưu sự Tiền Hung hậu Kiết. Gia đình sức khỏe có nhiều bất ổn, có thể xảy ra những việc không lành, vì đây là năm Tam Tai. Để vượt qua những bất ổn này, không thể dựa vào tài trí mà cần nhờ vào phước đức mới hóa giải được. Nhìn chung các mặt, năm nay tốt có xấu có, công danh tài lộc vẫn duy trì hiện tại, đừng mưu cầu tiến xa. Nên làm việc trong tầm tay, sẽ ít gặp trở ngại.
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
Chi Bạn tham khảo nhé: Về 2 bé sinh đôi: Phân tích cát hung: 1. Ngũ hành sinh khắc: Niên mệnh con là Thuỷ, bố là Hoả, mẹ là Hoả, như vậy: Ngũ hành của bố là Hoả tương khắc với Thuỷ của con, không tốt. Ngũ hành của mẹ là Hoả tương khắc với Thuỷ của con, không tốt. Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 0/4 2. Thiên can xung hợp: Thiên can con là Ất, bố là Mậu, mẹ là Kỷ, như vậy: Thiên Can của bố không sinh không khắc với can của con, chấp nhận được. Thiên Can của mẹ là Kỷ tương khắc với Ất của con, không tốt. Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 0.5/2 3. Địa chi xung hợp: Địa chi con là Dậu, bố là Ngọ, mẹ là Mùi, như vậy: Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Địa Chi của mẹ không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 1/4 Về Bé mới sinh 2011: Phân tích cát hung: 1. Ngũ hành sinh khắc: Niên mệnh con là Mộc, bố là Hoả, mẹ là Hoả, như vậy: Ngũ hành của bố là Hoả tương sinh với Mộc của con, rất tốt. Ngũ hành của mẹ là Hoả tương sinh với Mộc của con, rất tốt. Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 4/4 2. Thiên can xung hợp: Thiên can con là Tân, bố là Mậu, mẹ là Kỷ, như vậy: Thiên Can của bố không sinh không khắc với can của con, chấp nhận được. Thiên Can của mẹ không sinh không khắc với can của con, chấp nhận được. Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2 3. Địa chi xung hợp: Địa chi con là Mão, bố là Ngọ, mẹ là Mùi, như vậy: Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Địa Chi của mẹ là Mùi tương hợp với Mão của con, rất tốt. Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2.5/4 Kết luận: Tổng điểm là 7.5/10 Nói chung con cái và cha mẹ yêu thương hòa nhau thì hòa hợp, vợ chồng nhường nhịn nhau thì hạnh phúc. Bạn không cần lo lắng quá nhiều nhé. Chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc!
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
13
nguyển thị hường hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
1 Trả lời 97 click
Biettuot Chị sinh năm 79 tuổi dê, mệnh hỏa, anh nhà mình sinh năm 76 tuổi rồng mệnh thổ.Hai tuổi này không khắc nhau, về mệnh hỏa sinh thổ nên mệnh hợp nhau.Hợp cả tuổi lẫn mệnh nhé
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
14
nguyen thi lan huong hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
1 Trả lời 66 click
Minh Hợp hay không do tính cách hai người nữa mà
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
Minh Tuổi của chồng thì chị có thể tham khảo link sau :http://www.phununet.com/Wikiphununet/ChiTietWiki.aspx?m=0&StoreID=10423 Của chị là linh sau:http://www.phununet.com/Wikiphununet/ChiTietWiki.aspx?m=0&StoreID=10318 của con trai chị sẽ tham khảo đường lonk này:http://www.phununet.com/WikiPhununet/ChiTietWiki.aspx?m=0&StoreID=10946
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
Minhon Vậy hãy xem xét xem hai bạn còn muốn quay lại với nhau không, anh ấy còn yêu bạn không.việc gì thì việc đều do hai người cả mà
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
17
phạm thị thao hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
1 Trả lời 70 click
Minhon Bạn có thể tham khảo thêm ở link dưới đây nhé! http://www.phununet.com/WikiPhununet/ChiTietWiKi.aspx?m=3&StoreID=6452
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
Biettuot Chào chị! CHị có thể tham khảo thêm thông tin tử vi năm 2013 theo link sau nhé(copy ấn link enter nhé):http://www.phununet.com/WikiPhununet/ChiTietWiki.aspx?m=0&StoreID=10318 Ngoài ra chị cũng có thể tham khảo thông tin về tình duyên dưới đây nhé:Cá tính: Bạn là 1 người rất thực tế, đôi khi trở nên tàn nhẫn và lạnh lùng: Bạn là người có đầu óc tổchức, làm việc có hiệu quả, tự tin và rất có tướng làm quan . Số bạn gắn liền với danh vọng và tiềnbạc . Bạn là ngừơi có số luôn gặp vận may trong tất cả các số . Theo bạn, hạnh phúc là khi điềukiện vật chất được thoải mái, bảo đảm, có 1 tương lai sáng lạng . Và bạn làm việc cật lực, cả ngàylẫn đêm để đạt được mức sống và những tham vọng mà mình mong đợi . Có lúc bạn bất chất tất cả đểthủ lợi cho mình . Đời sống tình yêu: Bạn không phải là mẫu người đa cảm, lãng mạn: Trong tình yêu bạn cũng là con người thực tế . Bạncho rằng mô hình 1 túp liều tranh hai quả tim vàng là 1 tai hoạ, tình yêu phải gắn liền với sự đầyđủ vật chất mới mong có sự bền vững . Bạn thường có xu hướng tìm 1 bạn đời có thể củng cố quyền lựcvà tham vọng của mình . Bạn không có được 1 tình yêu đích thực . Thường, người mang số 8 kết hônrất trễ hoặc lấy 1 người già hơn mình . Kết hợp tốt nhất với người mang số 2, 4, 6.
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
Biettuot Chào bạn! Bạn có thể tham khảo toàn bộ thông tin tử vi năm 2013 của mình theo link sau nhé (copy link enter nhé):http://www.phununet.com/WikiPhununet/ChiTietWiki.aspx?m=0&StoreID=10318
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
22
TRAN THI THANH hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
1 Trả lời 87 click
Biettuot Ngoài những thông tin đã có trong bài, chị có thể tham khảo thêm thông tin sau nhé:Cá tính: Bạn là người dễ gần gũi, hoạt bát, vui vẻ và thoải mái: Bạn là linh hồn của đám đông. Cuộc sốngcủa bạn ít khi nào gặp khổ đau mà luôn tràn đầy niềm vui . Đời sống cá nhân, nghề nghiệp, sự giaothiệp rộng là chìa khóa mang đến sự thành công cho bạn . Bạn rất có trí tưởng tượng và óc sáng tạo, vì thế bạn có khuynh hướng nghiêng về các lãnh vực nghệ thuật và truyền thông . Bạn sinh ra là 1ngôi sao may mắn và kiếm được nhiều tiền và của cải . Tuy nhiên, do tính nhẹ dạ và cả tin, bạn sẽchuốc lấy nhiều rủi ro và 1 số thất bại . Đời sống tình cảm: Bạn luôn trông đợi những cơ hội thuận tiện để thể hiện tình cảm của mình: Bạn có sức quyến rũghê gớm và bạn biết tận dụng khả năng mê hoặc người khác của mình . Bạn lúc nào cũng sẵn sàng tántỉnh đối tượng ra mặt .Bởi vì bạn thích được người khác ca ngợi và tâng bốc về khả năng chinh phụccủa mình . Nếu muốn tìm người bạn của mình, bạn phải tìm 1 người khôn ngoan và thẳng thắn, nhưngphải biết tôn trọng bạn, ân cần và quan tâm đến bạn để bạn trao gửi tình yêu nồng nàn của mình .Người yêu lý tưởng của bạn mang số 1, 5, 9.
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
23
Nguyễn Thị Thu Hà hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
6 Trả lời 83 click
24
Htc hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
1 Trả lời 91 click
Trung Bạn có thể tham khảo thêm bài viết Tử vi tuổi Kỷ Mùi nữ mạng năm 2013 nhé:http://www.phununet.com/Wikiphununet/ChiTietWiki.aspx?m=0&StoreID=11142
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
25
hu?nh th? thu hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
1 Trả lời 86 click
26
bao ngoc hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
1 Trả lời 89 click
Biettuot Chào chị! Chị có thể tham khảo toàn bộ thông tin tử vi tưởi của mình năm 2013 theo link sau nhé:http://www.phununet.com/WikiPhununet/ChiTietWiki.aspx?m=0&StoreID=10318
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
27
hoang thi ngoc hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
2 Trả lời 92 click
luong thi thanh Toi tenluong thi thanh sinh ngay24 10 1979 xem ve duong tinh duyen
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
gaichuachong một câu chuyện rất hay và thấm thía
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
28
nguyen thi vi hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
2 Trả lời 125 click
An_nick Cho hoi nữ sinh 20/7/1979 van han lam an thang 11/2014
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
Biettuot Chào chị1 Chị có thể tham khảo toàn bộ thông tin tử vi tuổi mình năm 2013 theo đường link sau nhé:http://www.phununet.com/WikiPhununet/ChiTietWiki.aspx?m=0&StoreID=10318
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước

Bài viết trong chủ đề này

• Các nội dung liên quan:

Top 10 Câu hỏi mới nhất

avatar
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
0 Trả lời 15 click
avatar
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
0 Trả lời 7 click
avatar
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
0 Trả lời 10 click
avatar
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
0 Trả lời 10 click