Tuổi Qúy Dậu hợp với tuổi nào?

I. Tử vi tuổi Qúy Dậu – nữ mạng và những tuổi hợp để kết hôn


Nếu kết hôn với những tuổi nầy thì đời bạn có thể phải sống trong một cuộc sống khó khăn, làm ăn không được phát đạt, mà trái lại có khi cuộc sống của bạn sẽ trở nên bần hàn khổ sở, đó là nếu kết hôn với các tuổi: Mậu Dần, Nhâm Thân, Canh Dần.

Nữ Mạng – Quý Dậu

Sanh năm:

1933, 1993 và 2053

TÌNH DUYÊN

Về vấn đề tuổi Quý Dậu, có chia làm ba trường hợp như sau:

Nếu sanh vào những tháng sau đây, cuộc đời bạn phải có ba lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là sanh vào những tháng: 1, 7 và 8 Âm lịch. Nếu sanh vào những tháng sau đây, cuộc đời bạn phải hai lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 2, 5, 6, 9 và 11 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng sau đây, cuộc đời bạn sẽ không có sự thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, chỉ một vợ một chồng mà thôi, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 3, 4, 10 và 12 Âm lịch.

Trên đây là diễn tiến về tình duyên và hạnh phúc, bạn nên nhớ lại tháng sanh, để biết cuộc đời với hạnh phúc và tình duyên của bạn.

LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG

Trong việc lựa chọn lương duyên, hay kết hôn với những tuổi nầy thì sẽ sống được cao sang quyền quý, đó là nếu bạn kết duyên với các tuổi: Quý Dậu, Ất Hợi, Đinh Sửu, Kỷ Mão, Tân Kỵ và Tân Mùi.

Kết hôn với những tuổi nầy thì có thể sẽ được giàu sang, vì rất hạp với tuổi bạn về đường tình duyên và luôn cả đường tài lộc.

Nếu kết duyên với những tuổi sau đây, đời bạn có thể chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi, đó là nếu bạn kết hôn với các tuổi: Giáp Tuất, Bính Tý, Canh Thìn.

Vì những tuổi trên đây chỉ hạp với tuổi bạn về đường tình duyên mà lại không hạp về đường tài lộc, nên chỉ tạo được nột cuộc sống trung bình mà thôi.

Nếu kết hôn với những tuổi nầy thì đời bạn có thể phải sống trong một cuộc sống khó khăn, làm ăn không được phát đạt, mà trái lại có khi cuộc sống của bạn sẽ trở nên bần hàn khổ sở, đó là nếu kết hôn với các tuổi: Mậu Dần, Nhâm Thân, Canh Dần.

Những tuổi nầy không hạp với tuổi bạn về đường tình duyên và cả đường tài lộc, nên chỉ sống nghèo nàn, khổ cực trong suốt cuộc đời.

Những năm nầy bạn không nên kết hôn, vì kết hôn thì gặp cảnh xa vắng triền miên, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 20, 25, 26, 32, 37, 38 và 44 tuổi.

Nếu bạn sanh vào những tháng nầy, cuộc đời sẽ có nhiều chồng, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 1, 2, 10 và 11 Âm lịch.


II. Tử vi tuổi Qúy Dậu – nam mạng hợp và những tuổi hợp để kết hôn


Về việc tình duyên theo chiêm tinh và lý số, tuổi Quý Dậu căn cứ vào số mạng thì phải dựa theo những ngày sanh và tháng sanh. Tuy nhiên về tình duyên của tuổi Quý Dậu cũng có nhiều khe khắt, cuộc sống đối với vấn đề tình duyên thật là buồn não vô cùng. Nhưng bạn hay xem theo đây, để biết vấn đề tình duyên của bạn trong cuộc đời.

Nam Mạng – Quý Dậu

Sanh năm:

1933, 1993 và 2053

TÌNH DUYÊN

Nếu bạn sanh vào những tháng được kể như sau, cuộc đời bạn phải bị ba lần thay đổi về tình duyên, đó là bạn sanh vào những tháng: 5, 6 và 9 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng này, bạn sẽ có hai lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng: 1, 2, 7, 10, 11 và 12 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng này, bạn sẻ hưởng được hạnh phúc lâu bền và không có thay đổi về vấn đề tình duyên, đó là bạn sanh vào những tháng: 3, 4 và 8 Âm lịch.

Trên đây là những diễn tiến trong suốt cuộc đời về tình duyên của bạn căn cứ theo tháng sanh và nhứt định cuộc đời bạn như vậy.

LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG

Trong việc chọn lựa vợ chồng cũng rất liên quan cho sự sống cuộc đời, nếu bạn chọn lựa được người hoàn toàn thì cuộc sống có thể đẩy mạnh cuộc đời bạn lên cao, tiền bạc cũng như về tình cảm dồi dào. Vì hai tuổi vợ chồng có liên quan mật thiết cho sự sống còn của cuộc đời bạn vậy. Những tuổi này rất hạp cho sự làm ăn của bạn, đó là những tuổi: Quý Dậu đồng tuổi, Ất Hợi, Đinh Sửu, Kỷ Mão, Tân Tỵ, Tân Mùi. Bạn kết duyên với tuổi Quý Dậu và Ất Hợi. Hai tuổi này rất hạp về đường tài lộc, khi ăn ở với nhau năm năm sau đó sẽ làm giàu. Tuổi Đinh Sửu và Kỷ Mão: Được may mắn về việc làm ăn, tiền của dư dả và cuộc sống có phần lên cao về hậu vận. Với tuổi Tân Tỵ và Tân Mùi: Cuộc đời đầy may mắn và thành công to trên đường sự nghiệp, tiền tài giàu sang. Những tuổi trên trừ tuổi Tân Tỵ hào con thiểu số, còn mấy tuổi khác đều đông đủ.

Bạn kết duyên với những tuổi được kể sau đây thì cuộc sống chỉ có thể phát đại lên đến mức trung bình, đủ ăn, đủ mặc mà thôi, vì những tuổi này chỉ hạp về đường tình duyên mà không hạp về đường tài lộc, đó là những tuổi: Giáp Tuất, Bính Tý, Canh Thìn. Ba tuổi này chỉ hạp về đường tình duyên mà thôi.

Bạn kết hôn với những tuổi này, cuộc sống rất khe khắt, nghèo nàn, khó thoát được cảnh bần hàn, khổ sở, suốt đời không được khá, đó là bạn kết duyên với những tuổi: Mậu Dần, Nhâm Thân, Canh Dần, Giáp Thân. Bạn kết hôn với những tuổi này cuộc sống không được phát triển mạnh và khó khăn trong mọi việc làm ăn.

Có những năm rất xung khắc với tuổi bạn, luận việc hôn nhân không thành hay thành thì phải chịu cách xa, xa vắng khó mà ở với nhau trọn đời được, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 18, 22, 24, 30, 34, 36 và 42 tuổi. Những năm này là những năm khắc tuổi về đường tình duyên.

Bạn sanh vào những tháng này cuộc đời bạn có số đào hoa, có nhiều thê thiếp hay tình yêu, hay ít ra cũng đa đoan về việc vợ con, đó là bạn sanh vào những tháng: 1, 5, 6, 9, 10 và 11 Âm lịch, là những tháng có số đào hoa của tuổi Quý Dậu.


• Hỏi đáp về
Bạn muốn biết thêm về chủ đề xin vui lòng đặt câu hỏi tại đây để được trợ giúp
Gửi
Hỏi đáp của bạn phải gõ bằng tiếng việt có dấu và có nội dung lành mạnh, không mang nôi dung phản động, không vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam. Hỏi đáp có nội dung xấu sẽ bị xóa.
1
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
1 Trả lời 25 click
An_nick yêu anh là hợp nhất , anh tuổi dê.
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
2
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
1 Trả lời 86 click
An_nick nữ 1993 nam 1985 có hợp không
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
3
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
1 Trả lời 72 click
An_nick tuoi quy dau co hop voi tuoi at suu
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
4
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
0 Trả lời 34 click
5
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
0 Trả lời 30 click
6
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
0 Trả lời 33 click
7
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
0 Trả lời 36 click
9
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
0 Trả lời 28 click
10
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
0 Trả lời 28 click
An_nick mình chưa yêu ai.. ai yêu mình đi..
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
12
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
0 Trả lời 25 click
13
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
0 Trả lời 34 click
14
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
0 Trả lời 53 click
15
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
0 Trả lời 36 click
16
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
1 Trả lời 46 click
An_nick co
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
17
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
0 Trả lời 33 click
18
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
0 Trả lời 25 click
19
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
2 Trả lời 59 click
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
An_nick Nam93 co hop nu94 k
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
20
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
1 Trả lời 68 click
An_nick Tuổi bạn : Năm kỷ tỵ,Mệnh Đại lâm mộc,Cung khôn,Niên mệnh Năm sinh thổ Tuổi người khác :Năm quý dậu,mệnh kiếm phong kim,Cung đoài,Niên mệnh Năm sinh Kim Về mệnh : Âm mộc và âm kinh--Tương khắc Về thiên can : Kỷ và quý-----------Bình Về địa chi : Tỵ và dậu---------------Tam hợp Về cung : Khôn và đoài ------------Thiên Y tốt Về Niên mệnh Năm sinh Kim : Thổ và kim tương sinh
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
21
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
1 Trả lời 76 click
An_nick Bài viết trên khá chi tiết, bạn tham khảo thêm nhé1
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
22
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
0 Trả lời 43 click
23
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
1 Trả lời 44 click
An_nick Bạn chỉ Hợp tuổi sửu thôi
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
24
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
2 Trả lời 84 click
An_nick sinh nam 1993 hop voi tuoi nao
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
An_nick Chồng tuổi QUÍ HỢI vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn lập nên sự nghiệp.
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
25
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
1 Trả lời 122 click
An_nick Trong bài viết trên đã chỉ khác rõ hồi, bạn tham khảo thêm nhé!
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
26
hạnh phúc ảo hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
2 Trả lời 259 click
An_nick nữ Kỷ Tỵ có hợp với nam Quý Dậu không bạn?
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
comay Bạn tham khảo nhé: XEM CHO Nam 1990 + Nữ 1993 * Nam sinh năm 1990 tuổi Canh Ngọ + Mệnh Lộ Bàng Thổ + Bát Tự Cung Đoài + Bát Trạch Cung Khảm. * Nữ sinh năm 1993 tuổi Quý Dậu + Mệnh Kiếm Phong Kim + Cung mệnh là Cấn 1. Xét về tuổi ( tức là chi ) : không xung khắc, không lục hại => Kết luận: bình thường 2. Xét về Can: Nam 1990 hàng Can là Canh Nữ 1993 hàng can là Quý => Kết luận: bình thường, vì can không xung không phá không hợp 3. Xét về Mệnh Nam 1990 mệnh Lộ bàng thổ. Nữ 1993 mệnh Kiếm phong kim => Kết luận: tiểu cát, vì lộ bàng thổ sinh không được nhiều cho kiếm phong kim 4. Về Cung Phi Bát tự Nam sinh năm 1990 Cung Đoài Nữ sinh năm 1993 Cung mệnh là Cấn. => Kết luận: Xấu vì ra tuyệt thể 5. Cung Phi Bát Trạch ( xem thêm ) : Nam sinh năm 1990 Cung Khảm Nữ sinh năm 1993 Cung mệnh là Cấn. => Kết luận: Xấu vì ra Ngũ Quỷ 6. Tổng Đoán: Đôi này lấy nhau không đẹp
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
27
Hoang Thi Nga hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
3 Trả lời 203 click
An_nick hợp b ạ
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
An_nick 93 hop voi 86 ko ak
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
comay Nam 88 :Mậu thìn tuế,dương nam, mệnh đại lâm Mộc,cung Chấn Nữ 93;tuổi Quý dậu,âm nữ, Kiếm phong kim,cung Cấn Đầu tiên,xét cung dơn giản thôi,lấy nhau không có cơ hội chăn nuôi,nuôi vật toàn chết,còi cọc,không có hêu lợi gì Tuổi mậu chí được hợp âm dương với Quý thôi. Luận câu :Kiếm phong,Sa trung lưỡng ban Kim.Mộc mạng nhược phùng,tức khắc hiềm Đó là khắc tuổi,cây bị kiếm chặt,1 còn,1 mất.2 tuổi này không thể hợp hôn.
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
28
KendyLig hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
3 Trả lời 202 click
An_nick ko dau
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
ngốc ngếch minh 93 nhung t yeu nguoi 90.the có hop không
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
Chi Bạn tham khảo nhé: Chồng tuổi QUÍ DẬU vợ tuổi ĐINH SỬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời, nhiều người hay mến thương, trong ngoài sắp đặt yên thuận, hào tài tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, hay giao thiệp, có số tự giữ tiền tài, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
29
pham van nam hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
3 Trả lời 455 click
ccoao van vu sn 1993 co hot voi 1997 khong
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
30
vu thi hue hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
3 Trả lời 259 click
An_nick Thế Bạn Có Hợp Tuổi Mình Không
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
bính dần hop e ak
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
Minhon Hợp hay không thì còn tùy hai bạn nữa nhé.
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
31
Trang hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
4 Trả lời 217 click
An_nick Bạn Đang Ở Đâu Để Mình Hỏi Thăm Sức Khỏe
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
be hat tieu co hop dax pan ak
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
heo qá hợp lun á
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
32
Quang Chủ hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
2 Trả lời 150 click
An_nick Mình Là Tuổi Sửu Có Hợp kg Em ơi
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
Minhon hợp hay không là do hai bạn nhé.duyên số đến tránh cũng không được đâu
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
33
zokoj hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
5 Trả lời 1462 click
An_nick Nữ 1994 có hợp với nam 1993 k ạk?
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
An_nick nam 94, nữ 93 thì còn được
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
An_nick tuổi gà với chó quả thật là k đc hợp làm những hộp hay k là do suy ngĩ của 2 người .đã iu nhìu thì k bao giờ ngĩ đến việc đó. chủ yếu là 2 ng iu nhau
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
34
min min hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
2 Trả lời 265 click
nguyen hong ngat chao bn. mk ngi 2tuoi nay ckj hop ve duog tjh duyen thuj bn a. chua ve taj loc thj ko dk hop cko may. ^^
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
35
tran huong hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
3 Trả lời 342 click
An_nick 93 lấy 89 c ó hợp ko?
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
cuong tron 93 hợp voi 89 lắm bạn ak vi 89 la nam con rắn gà lại hợp vơi nam rắn mà cuong tron
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
36
Phạm Thị Linh hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
3 Trả lời 1196 click
bui quang hieu minh lm wen co dc k
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
nguyễn văn Tự ok. con trâu và con gà rất hợp nữa nà đằng khác. tuổi dậu chỉ khắc với: Tý, ngọ, mão.
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
37
thắm hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
4 Trả lời 240 click
An_nick ad xem cho e với, nữ 24/11/1993 và nam 18/10/1994 (âm lịch) hợp k ạ
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
nhínsaodoanmenh phũ kinh, ăn k được đạp đổ
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
sd khong
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
38
hằng hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
4 Trả lời 302 click
Nguyen van tuan Sao tra loi nau vay a
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
Nguyen van tuan Cho chau hoi La tinh duyen the nao a
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
Nguyen van tuan Cho chau hoi La tuoi mui co hop voi tuoi dau ko a
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
39
tran th kj a hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
1 Trả lời 134 click
Nhóc Cái này còn phụ thuộc vào nhiều thứ: thiên thời, địa lợi, nhân hòa, hí hí! :)
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
40
trinh thi thùy chinh hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
2 Trả lời 209 click
Ng Kien 93 va 97 la rat hop rui nhung 2 pan co y nhau that hay ko?
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
tuyetlan bạn đừng làm ngánh nặng thêm cho mình,bất cứ tháng năm nào miễn là yêu nhau chân thật
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
tuvi 93 voi 97 qua hop ku ok dj ban 2 tuoi do lay nhau la hop nhat
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
Đình Hiển tùy thôi bạn ak,hợp hay không là ở cả 2 người ak,ko phải ai cũng như ai
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
PHẠM ĐÌNH NGHIÊM Theo mih ngj la hop . Vj nam sjh 93 lay nu sjh 97 sau nay se hak puk .truog sjh bat lao .v..v
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
42
Phung manh cuong hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
2 Trả lời 263 click
phuong tran hop ban ak
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
43
do thi dung hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
1 Trả lời 312 click
44
van ngọc anh hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
4 Trả lời 1136 click
mai anh quynh trang nghe noi ko hop
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
thuha ko hop
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
le thi huong 1993va 1984 co hop nhau khong
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
45
dung hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
12 Trả lời 893 click
An_nick Nữ sinh 1993,có hợp nam sinh 1988 k
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
An_nick nam sinh nam1993 hop voi tuoi nao vay a
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
An_nick không hợp 93 khac 89
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước

Bài viết trong chủ đề này

• Các nội dung liên quan:

Top 10 Câu hỏi mới nhất

avatar
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
0 Trả lời 18 click
avatar
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
0 Trả lời 9 click
avatar
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
0 Trả lời 15 click
avatar
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
0 Trả lời 13 click