Tuổi Qúy Dậu hợp với tuổi nào?

63,778
463

I. Tử vi tuổi Qúy Dậu – nữ mạng và những tuổi hợp để kết hôn


Nếu kết hôn với những tuổi nầy thì đời bạn có thể phải sống trong một cuộc sống khó khăn, làm ăn không được phát đạt, mà trái lại có khi cuộc sống của bạn sẽ trở nên bần hàn khổ sở, đó là nếu kết hôn với các tuổi: Mậu Dần, Nhâm Thân, Canh Dần.

Nữ Mạng – Quý Dậu

Sanh năm:

1933, 1993 và 2053

TÌNH DUYÊN

Về vấn đề tuổi Quý Dậu, có chia làm ba trường hợp như sau:

Nếu sanh vào những tháng sau đây, cuộc đời bạn phải có ba lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là sanh vào những tháng: 1, 7 và 8 Âm lịch. Nếu sanh vào những tháng sau đây, cuộc đời bạn phải hai lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 2, 5, 6, 9 và 11 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng sau đây, cuộc đời bạn sẽ không có sự thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, chỉ một vợ một chồng mà thôi, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 3, 4, 10 và 12 Âm lịch.

Trên đây là diễn tiến về tình duyên và hạnh phúc, bạn nên nhớ lại tháng sanh, để biết cuộc đời với hạnh phúc và tình duyên của bạn.

LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG

Trong việc lựa chọn lương duyên, hay kết hôn với những tuổi nầy thì sẽ sống được cao sang quyền quý, đó là nếu bạn kết duyên với các tuổi: Quý Dậu, Ất Hợi, Đinh Sửu, Kỷ Mão, Tân Kỵ và Tân Mùi.

Kết hôn với những tuổi nầy thì có thể sẽ được giàu sang, vì rất hạp với tuổi bạn về đường tình duyên và luôn cả đường tài lộc.

Nếu kết duyên với những tuổi sau đây, đời bạn có thể chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi, đó là nếu bạn kết hôn với các tuổi: Giáp Tuất, Bính Tý, Canh Thìn.

Vì những tuổi trên đây chỉ hạp với tuổi bạn về đường tình duyên mà lại không hạp về đường tài lộc, nên chỉ tạo được nột cuộc sống trung bình mà thôi.

Nếu kết hôn với những tuổi nầy thì đời bạn có thể phải sống trong một cuộc sống khó khăn, làm ăn không được phát đạt, mà trái lại có khi cuộc sống của bạn sẽ trở nên bần hàn khổ sở, đó là nếu kết hôn với các tuổi: Mậu Dần, Nhâm Thân, Canh Dần.

Những tuổi nầy không hạp với tuổi bạn về đường tình duyên và cả đường tài lộc, nên chỉ sống nghèo nàn, khổ cực trong suốt cuộc đời.

Những năm nầy bạn không nên kết hôn, vì kết hôn thì gặp cảnh xa vắng triền miên, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 20, 25, 26, 32, 37, 38 và 44 tuổi.

Nếu bạn sanh vào những tháng nầy, cuộc đời sẽ có nhiều chồng, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 1, 2, 10 và 11 Âm lịch.


II. Tử vi tuổi Qúy Dậu – nam mạng hợp và những tuổi hợp để kết hôn


Về việc tình duyên theo chiêm tinh và lý số, tuổi Quý Dậu căn cứ vào số mạng thì phải dựa theo những ngày sanh và tháng sanh. Tuy nhiên về tình duyên của tuổi Quý Dậu cũng có nhiều khe khắt, cuộc sống đối với vấn đề tình duyên thật là buồn não vô cùng. Nhưng bạn hay xem theo đây, để biết vấn đề tình duyên của bạn trong cuộc đời.

Nam Mạng – Quý Dậu

Sanh năm:

1933, 1993 và 2053

TÌNH DUYÊN

Nếu bạn sanh vào những tháng được kể như sau, cuộc đời bạn phải bị ba lần thay đổi về tình duyên, đó là bạn sanh vào những tháng: 5, 6 và 9 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng này, bạn sẽ có hai lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng: 1, 2, 7, 10, 11 và 12 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng này, bạn sẻ hưởng được hạnh phúc lâu bền và không có thay đổi về vấn đề tình duyên, đó là bạn sanh vào những tháng: 3, 4 và 8 Âm lịch.

Trên đây là những diễn tiến trong suốt cuộc đời về tình duyên của bạn căn cứ theo tháng sanh và nhứt định cuộc đời bạn như vậy.

LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG

Trong việc chọn lựa vợ chồng cũng rất liên quan cho sự sống cuộc đời, nếu bạn chọn lựa được người hoàn toàn thì cuộc sống có thể đẩy mạnh cuộc đời bạn lên cao, tiền bạc cũng như về tình cảm dồi dào. Vì hai tuổi vợ chồng có liên quan mật thiết cho sự sống còn của cuộc đời bạn vậy. Những tuổi này rất hạp cho sự làm ăn của bạn, đó là những tuổi: Quý Dậu đồng tuổi, Ất Hợi, Đinh Sửu, Kỷ Mão, Tân Tỵ, Tân Mùi. Bạn kết duyên với tuổi Quý Dậu và Ất Hợi. Hai tuổi này rất hạp về đường tài lộc, khi ăn ở với nhau năm năm sau đó sẽ làm giàu. Tuổi Đinh Sửu và Kỷ Mão: Được may mắn về việc làm ăn, tiền của dư dả và cuộc sống có phần lên cao về hậu vận. Với tuổi Tân Tỵ và Tân Mùi: Cuộc đời đầy may mắn và thành công to trên đường sự nghiệp, tiền tài giàu sang. Những tuổi trên trừ tuổi Tân Tỵ hào con thiểu số, còn mấy tuổi khác đều đông đủ.

Bạn kết duyên với những tuổi được kể sau đây thì cuộc sống chỉ có thể phát đại lên đến mức trung bình, đủ ăn, đủ mặc mà thôi, vì những tuổi này chỉ hạp về đường tình duyên mà không hạp về đường tài lộc, đó là những tuổi: Giáp Tuất, Bính Tý, Canh Thìn. Ba tuổi này chỉ hạp về đường tình duyên mà thôi.

Bạn kết hôn với những tuổi này, cuộc sống rất khe khắt, nghèo nàn, khó thoát được cảnh bần hàn, khổ sở, suốt đời không được khá, đó là bạn kết duyên với những tuổi: Mậu Dần, Nhâm Thân, Canh Dần, Giáp Thân. Bạn kết hôn với những tuổi này cuộc sống không được phát triển mạnh và khó khăn trong mọi việc làm ăn.

Có những năm rất xung khắc với tuổi bạn, luận việc hôn nhân không thành hay thành thì phải chịu cách xa, xa vắng khó mà ở với nhau trọn đời được, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 18, 22, 24, 30, 34, 36 và 42 tuổi. Những năm này là những năm khắc tuổi về đường tình duyên.

Bạn sanh vào những tháng này cuộc đời bạn có số đào hoa, có nhiều thê thiếp hay tình yêu, hay ít ra cũng đa đoan về việc vợ con, đó là bạn sanh vào những tháng: 1, 5, 6, 9, 10 và 11 Âm lịch, là những tháng có số đào hoa của tuổi Quý Dậu.


Xem tin hay Bấm LIKE ngay ♥

Hỏi đáp chủ đề: Tuổi Qúy Dậu hợp với tuổi nào?

Gửi câu hỏi:

[ẩn nick]: Tuoi 1993lay 1978 đươc kg

Trả lời câu hỏi trên:

[ẩn nick]: 1993 lay 1978 đươc khong

Trả lời câu hỏi trên:

An_nick: Toi sinh To sinh 1993 thi yeu tuoi nao la hop

Trả lời câu hỏi trên:
[ẩn nick] 15:49 19/04/2015

93 lay 94 uoc khong

[ẩn nick] 15:49 19/04/2015

7/3/1993

[ẩn nick] 15:49 19/04/2015

1991

[ẩn nick] 15:49 19/04/2015

l

[ẩn nick] 15:49 19/04/2015

yêu bác sĩ phán cưới là hợp nhất khỏi xem thầy :v

An_nick: Nu nu tuoi 1993 nnam tuoi 1985 co hop khong

Trả lời câu hỏi trên:
[ẩn nick] 05:18 27/01/2015

Nam93hoptuoimaonhat

[ẩn nick] 05:18 27/01/2015

Nam93hoptuoimaonhat

[ẩn nick] 05:18 27/01/2015

Nam93hoptuoimaonhat

[ẩn nick] 05:18 27/01/2015

Nam93hoptuoinaonhat

[ẩn nick] 05:18 27/01/2015

nu sinh 12 thang 7 nam1993 hop vs tuoi nao

An_nick: nam tuoi 1993 co hop voi nu tuoi 1998 khong vay ms ng cha loi giup e dk khong

Trả lời câu hỏi trên:
[ẩn nick] 18:07 08/01/2015

vay co hop nhau k

[ẩn nick] 18:07 08/01/2015

nữ 1993 nam 1989 có hợp khộng

[ẩn nick] 18:07 08/01/2015

Tôi cũng như bạn

[ẩn nick] 18:07 08/01/2015

Ko yêu thì hợp cưới VỀ ăn cơm ngồi đánh nhau đây

An_nick: tuoi quy dau thi co hop vs tuoi mau dan khong

Trả lời câu hỏi trên:
[ẩn nick] 18:03 08/01/2015

Đại kị

An_nick: cho em hỏi 93 hợp với 90 không ak

Trả lời câu hỏi trên:
[ẩn nick] 04:11 04/01/2015

ti . ngo . mao . dau . bon tuoi khac nhau

[ẩn nick] 04:11 04/01/2015

ko hợp tí nào

[ẩn nick] 04:11 04/01/2015

e cug mun hoi câu này. nghe đâu kỵ

[ẩn nick] 04:11 04/01/2015

Hình như là đại kị

An_nick: nam sinh năm 1993 phải lấy vợ sn 1991 voi 1995 vội 1997 với 1999 phải k ak

Trả lời câu hỏi trên:
[ẩn nick] 20:33 18/12/2014

minh . them la dong tuoi . nam duoi ma an nua nha

[ẩn nick] 20:33 18/12/2014

chuẩn luôn

An_nick: nam 93 thì phải lấy vk tuổi 91_95_99_97 phải k ak ???

Trả lời câu hỏi trên:
[ẩn nick] 20:31 18/12/2014

Nam93hopvoituoi94

[ẩn nick] 20:31 18/12/2014

Đung rôi ban

[ẩn nick] 20:31 18/12/2014

Chuẩn

Top 10 câu hỏi được quan tâm nhất

loading...

Tin tức HOT nhất trong ngày