Tuổi Mậu Thìn hợp với tuổi nào?

seminoon seminoon @seminoon

Tuổi Mậu Thìn hợp với tuổi nào?

I. Những tuổihợp với tuổi Mậu Thìn 1988


Con gái tuổi Mậu Thìn 1988 lấy chồng tuổi Kỷ Mùi 1979, Canh Thân 1980, Tân Dậu 1981, Quý Hợi 1983, Bính Dần 1986 và Kỷ Tỵ 1989 là hợp nhau và vừa vặn với lứa tuổi mìnht. Họ vừa hợp với bạn về cung số lẫn bản mệnh (hai yếu tố cơ bản nhất), lại không xung khắc với bạn về can, chi tuổi. Đặc biệt bạn lấy chồng tuổi Tân Dậu 1981 hoặc tuổi Kỷ Tỵ 1989 là hợp nhất vì họ còn hợp với bạn cả về chi tuổi nữa.


Con gái tuổi Mậu Thìn 1988 lấy chồng tuổi Ất Mão 1975, Bính Thìn 1976, Mậu Ngọ 1978, Đinh Mão 1987 và Ất Hợi 1995 thì hợp nhau về bản mệnh nhưng xung khắc nhau về cung số. Đặc biệt bạn lấy chồng tuổi Bính Thìn còn bị xung khắc về chi tuổi (gái tuổi Thìn phải tránh tuổi Thìn).

Con gái tuổi Mậu Thìn 1988 lấy chồng tuổi Đinh Tỵ 1977, Ất Sửu 1985, Canh Ngọ 1990 và Tân Mùi 1991 thì hợp nhau về cung số nhưng kị nhau về bản mệnh. Đặc biệt bạn lấy chồng tuổi Ất Sửu 1985 còn bị xung về chi tuổi.

Con gái tuổi Mậu Thìn 1988 lấy chồng tuổi Nhâm Tuất 1982, Mậu Thìn 1988 và Giáp Tuất 1994 là hợp nhau cả về bản mệnh và cung số nhưng lại xung khắc nhau về chi tuổi. Đặc biệt bạn lấy chồng tuổi Nhâm Tuất 1982 hoặc Giáp Tuất 1994 còn xung nhau về can tuổi nữa (Mậu phá Nhâm, Giáp phá Mậu).

Con gái tuổi Mậu Thìn 1988 lấy chồng tuổi Giáp Tý 1984, Nhâm Thân 1992 và Quý Dậu 1993 là kị nhau cả về cung số lẫn bản mệnh. Bạn lấy họ làm chồng chỉ làm quan hệ gia đình thêm căng thẳng. Giữa hai bạn hay xảy ra cãi vã, làm ăn thường thua lỗ.


II. TÌNH YÊU TUỔI MẬU THÌN – NỮ MẠNG


Trong sự kết hợp lương duyên, hay lựa chọn người để kết hôn, bạn cũng nên cần có những tuổi hạp với tuổi mình mới có thể phát triển được sự nghiệp và cuộc đời, kết hôn với những tuổi nầy bạn có nhiều cơ hội thuận tiện và sống được một cuộc đời sung sướng, đó là bạn kết hôn với những tuổi: Kỷ Tỵ, Quý Dậu, Ất Hợi, Đinh Sửu, Đinh Mão, Ất Sửu.

Nữ Mạng – Mậu Thìn

Sanh năm:

1928, 1988 và 2048

TÌNH DUYÊN

Về vấn đề tình duyên cũng có trải qua nhiều sầu tư và thương đau trong cuộc đời, rồi mới xây dựng được hạnh phúc. Tuy nhiên, về vấn đề tình duyên, tuổi Mậu Thìn được chia ra làm ba trường hợp như sau:

Nếu sanh vào những tháng sau đây, tuổi Mậu Thìn cuộc đời sẽ có ba lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng: 3, 7 và 12 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng nầy thì cuộc đời bạn sẽ có thay đổi hai lần về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là sanh vào những tháng: 4, 5, 8 và 11 Âm lịch. Và nếu bạn sanh vào những tháng nầy về tình duyên bạn được hưởng hoàn toàn hạnh phúc và không có thay đổi trong suốt cuộc đời, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 1, 2, 6, 9 và 10 Âm lịch.

Trên đây là những diễn tiến về tình duyên của bạn qua những tháng sanh. Nếu bạn ở vào những trường hợp trên, số bạn phải chịu vậy.

LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG

Trong sự kết hợp lương duyên, hay lựa chọn người để kết hôn, bạn cũng nên cần có những tuổi hạp với tuổi mình mới có thể phát triển được sự nghiệp và cuộc đời, kết hôn với những tuổi nầy bạn có nhiều cơ hội thuận tiện và sống được một cuộc đời sung sướng, đó là bạn kết hôn với những tuổi: Kỷ Tỵ, Quý Dậu, Ất Hợi, Đinh Sửu, Đinh Mão, Ất Sửu.

Nếu bạn kết hôn với tuổi Kỷ Tỵ và Quý Dậu, cuộc đời có chức phận và sống được giàu sang phú quý, con cái đầy đủ vui tươi. Với tuổi Ất Hợi và Đinh Sửu, bạn sẽ trở nên hoàn toàn tốt đẹp và gặp nhiều may mắn trong cuộc đời, có tiền tài và có cả danh vọng.

Với tuổi Đinh Mão, Ất Sửu, cuộc sống được đẩy mạnh lên cao và có thể tạo nên sự vui sướng của cuộc đời, vì những tuổi trên hạp về đường tình duyên và hạp về đường tài lộc. Nên kết hôn với những tuổi nầy sẽ không bao giờ có nghèo khổ hay thiếu thốn về tiền bạc.

Nếu bạn kết hôn với những tuổi nầy đời sống của bạn có thể chỉ tạo được đến mức độ trung bình mà thôi, vì những tuổi sau đây chỉ hạp về đường tình duyên mà không hạp về đường tài lộc, đó là bạn kết hôn với các tuổi: Mậu Thìn đồng tuổi, Canh Ngọ, Giáp Tuất, Bính Tý.

Bạn kết hôn với những tuổi trên chỉ tạo được một cuộc sống vừa đủ ăn đủ mặc là cùng.

Nếu bạn kết duyên với những tuổi sau đây, cuộc đời bạn có thể sẽ có nhiều khó khăn trong cuộc sống, cuộc đời không tạo được cơ hội phát triển về tiền bạc, gia đình luôn luôn gặp cảnh túng quẫn triền miên, đó là nến bạn kết hôn với những tuổi: Nhâm Thân, Bính Dần, Canh Thân, Mậu Dần. Vì nếu kết hôn với những tuổi nầy sẽ không hạp về đường tình duyên và cũng không hạp cả về đường tài lộc, nên có thể sẽ phải chịu cảnh nghèo khổ hoặc lận đận suốt đời.

Có những năm tuổi bạn rất xung khắc việc kết hôn, nếu kết hôn cuộc đời bạn phải chịu cảnh xa vắng triền miên hay ít ra cũng luôn luôn phải lo buồn về việc gia đình, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 18, 20, 26, 30, 32, 38 và 42 tuổi.

Những năm ở vào tuổi trên, không nên kết hôn, nếu kết hôn sẽ có thể gặp rủi nhiều hơn là may.

Nếu bạn sanh vào những tháng nầy cuộc đời bạn sẽ có nhiều thay đổi về việc lập gia đình hay có số đa phu, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 4, 5, 7 và 8 Âm lịch. Nếu sanh vào những tháng nầy, bạn nên cẩn thận về việc lập gia đình để tránh sự dang dở.


iii. BÓI TÌNH YÊU TUỔI MẬU THÌN – NAM 

MẠNG


Những bạn thuộc về tuổi Mậu Thìn, sanh vào những tháng này có số lưu thê hay đa đoan về việc vợ con, đó là những bạn sanh vào những tháng 3, 4, 5, 6 và 11 Âm lịch. Bạn sanh vào những tháng này chắc chắn bạn sẽ có nhiều vợ hay tình yêu hoặc cũng chịu quá nhiều đau khổ vì đàn bà.

Nam Mạng – Mậu Thìn

Sanh năm:

1928, 1988 và 2048

TÌNH DUYÊN

B ao giờ tuổi Mậu Thìn cũng được trọn vẹn về vấn đề tình duyên, dù có xảy ra những thắc mắc, nhưng thực ra do bạn quyết định, chớ luôn luôn không phải do một người đ àn bà gieo lấy mọi thắc mắc cho đời bạn. Sự xảy ra hồi lúc nhỏ tuổi, chẳng qua là bạn muốn đ ùa với vấn đề tình yêu mà thôi. Tuy nhiên khi đã tạo được hạnh phúc, bạn được sự êm ấm của gia đình, sự trọn vẹn và trung thành của tình yêu. Vậy bạn nên xem dưới đây bạn sanh vào tháng nào để biết trong vấn đề tình duyên của bạn có sự thay đổi hay không.

Nếu bạn sanh vào những tháng này, trong đời bạn sẽ có ba lần thay đổi về vấn đề tình duyên, đó là bạn sanh vào những tháng 5, 7, và 11 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng này thì sẽ có hai lần thay đổi tình duyên, đó là bạn sanh vào những tháng 1, 3, 4, 6, 8 và 12 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng này trong đời bạn sống hoàn toàn hạnh phúc, chỉ một vợ một chồng mà thôi, đó là bạn sanh vào những tháng 2, 9 và 10 Âm lịch. Trên đây là bản nhận xét cuộc đời bạn trong những tháng sanh, để hiểu được tuổi bạn sẽ thay đổi mấy lần việc tình duyên trong suốt cuộc đời. Bạn hãy nhớ bạn sanh vào tháng nào, và tùy theo đó mà biết việc thay đổi tình duyên của mình.

LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG

Trong việc kết duyên để tạo lấy hạnh phúc cho cuộc đời, bạn cũng cần nên lựa chọn tuổi tác, để cho hai tuổi giữa vợ chồng hợp nhau mới có sự hòa thuận, vui vầy làm cho cuộc sống thêm phần tốt đẹp. Sự phát triển tài lộc và sự nghiệp có được hay không cũng do hai tuổi vợ chồng có được hợp nhau không. Nếu gặp những tuổi kỵ cuộc sống không được hoàn toàn êm ấm, sự phát triển nghề nghiệp càng trở nên phức tạp và khó mà xây dựng được sự nghiệp càng trở nên phức tạp và khó mà xây dựng được sự nghiệp sau này. Và sau đây là các tuổi có thể giúp bạn thành công vẻ vang trên cuộc đời, đó là các tuổi Kỷ Tỵ, Quý Dậu, Ất Hợi, Đinh Sửu, Đinh Mão, Ất Sửu. Những tuổi này rất tốt và hợp với tuổi Mậu Thìn. Bạn kết hôn với tuổi Kỷ Tỵ và Quý Dậu, bạn được hưởng một cuộc sống đầy đủ và no ấm, con cái đủ nuôi, gia đình hạnh phúc. Bạn kết duyên với Ất Hợi, Đinh Sửu, cuộc sống sẽ tiến triển về công danh, tiền bạc làm ra mau chóng, con cái vừa đủ nuôi. Bạn kết duyên với Đinh Mão và Ất Sửu, cuộc sống luôn luôn dư dả, tiền bạc dồi dào, công danh và sự nghiệp lên cao.

Đó là các tuổi mà bạn kết duyên, sẽ có sự thành công trong cuộc đời bạn.

Trong cuộc đời nếu bạn kết duyên với những tuổi này, bạn chỉ phát triển được sự nghiệp đến một mức độ trung bình mà thôi, vì những tuổi này chỉ hợp về tình duyên mà không hợp về đường tài lộc, đó là các tuổi: Mậu Thìn, đồng tuổi bạn. Canh Ngọ, Giáp Tuất, Bính Tý. Những tuổi này chỉ có tình yêu thương mà không thuận về đường tài lộc.

Sau đây là những tuổi mà nếu bạn kết duyên thì lâm vào cảnh nghèo khổ túng bấn, gia đạo luôn luôn không có nhiều may mắn, sự phát triển sự nghiệp luôn luôn bị trở ngại, đó là các tuổi: Nhâm Thân, Mậu Dần, Giáp Thân, Bính Dần. Các tuổi này chẳng những không thuận về đường tình duyên mà cả về đường tài lộc.

Những năm mà bạn ở vào số tuổi này, bạn không nên tính chuyện lương duyên hay kết duyên, vì lẽ năm của tuổi bạn bị xung khắc nặng nề, nếu kết duyên vào những năm này bạn sẽ bị xa vắng, buồn tẻ và có thể đau khổ nhiều vì đ àn bà, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi 18, 24, 39, 36, 42, 48, 54 tuổi. Những năm mà bạn ở vào số tuổi trên kỵ kết duyên.Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
Em tuoi canh ngo thi hop voi tuoi nao vay
hơn 1 tháng trước - Thích (19) - Trả lời
EM HOP VOI TUOI TAN MUI BINH DAN
Sinh năm 1988 kết hôn với tuổi 1983 có hợp không ạ ?
hơn 1 tháng trước - Thích (14) - Trả lời
Cái này nó cũng chỉ là tương đối thôi anh ạ. Như kiểu thống kê trên thực tế rồi đúc rút ra. Phú quý sinh lễ nghĩa, bây h đi đâu cũng thấy nói chuyện tuổi này hợp tuổi kia, mệnh này đỡ mệnh kia...thấy các cụ nhà em bảo tuổi 83 là Quý hợi, 88 là Mậu Thìn, 2 tuổi này năm trong bộ tam hợp, ngoài ra 83 mệnh Đại hải thuỷ, 88 là Đại lâm mộc nên support nhau ghê lắm, thuận đủ đường . Em thì chứng kiến nhiều mối tình trắc trở, tan vỡ vì tuổi tác lắm rồi, nhưng em nghĩ suy cho cùng thì đều do ty chưa đủ lớn
Giap tuat 1994
hơn 1 tháng trước - Thích (19) - Trả lời
cho cháu hỏi cháu tuổi mậu thìn còn người yêu nhau tuổi nhâm tuất (82) trong tứ hình xung kết hôn thì có sao không ạ?
hơn 1 tháng trước - Thích (13) - Trả lời
mình là Nam, sinh ngày 11/7/1988, hiện tại mình đang quen và muốn lấy người con gái sinh ngày 01/9/1989, vậy cho hỏi có hợp không. Mình mạng Đại Lâm Mộc, con người ấy Mạng Thiên Bình. AI tư vấn giúp mình với, mình muốn cưới trong năm nay, năm tuổi của cô ấy.
hơn 1 tháng trước - Thích (13) - Trả lời
Trời ơi. Thiên Bình là cung Thiên Bình, còn mạng của 1989 cũng là Đại Lâm Mộc. Cây với cây thành rừng, hợp quá còn gì nữa hả bạn. Chúc hạnh phúc nhé!
Mình sinh 16/71988 và cô ấy sinh 26/5/1992. Thì có lấy được không
hơn 1 tháng trước - Thích (4) - Trả lời
Tuổi thì hợp, nhưng cung mạng thì khắc nhau bạn nhé...không nên tư vấn tùm lum tội người ta.
Hơn 4 tuổi, quá hợp luôn. Hai tuổi này hợp tuổi với nhau, vì Thân - Tý - Thìn là tam hợp mà. Nếu muốn biết cụ thể hợp nhau về can, chi thì phải xem e sinh vào giờ nào, tháng nào của năm 92. E có thể đi xem bói, nhờ các thầy xem cho mình, không phải thầy bói ngồi ở vỉa hè vì các ông đó nói không đúng
tôi sinh nam 1988,chồng tôi sinh năm 1984,hiện tôi đang có một bé trai tuổi nhâm thìn,kKhông biết tôi có kỵ vơí chồng con tôi không?má chồnh tôi 65 tuổi,không iBiết tôi có kỵ vơí bà không? Tôi xin cảm ơn.
hơn 1 tháng trước - Thích (14) - Trả lời
Trời, bạn ngồi tính như thế thì ai không sinh con, không lấy chồng nữa cho xong. Xem tuổi có hợp với chồng không, rồi còn phải hợp cả với mẹ chồng, sinh con rồi lại cũng phải xem tuổi. Điều quan trọng là có biết nhường nhịn nhau hay không thôi
Mình sinh năm 1988..hiện tại mình đang wen 1ng 1985 và 1ng 1991.Xin tư vấn dùm xem tuổi nào hợp vời mình hơn?.Thanks..
hơn 1 tháng trước - Thích (11) - Trả lời
bạn lấy 85 đi bạn, 91 là tuyệt mệnh đó
Bạn tự hỏi mình xem thích ai hơn, hợp ai hơn chứ khôgn nên căn cứ vào tuổi tác để quyết định nhé!
Minh là nam sinh ngày 21/02/1988 âm lịchbạn gái mình sinh tháng 29/4/1992 âm Xin cho hỏi là có hợp không ạ. Thank ạ
hơn 1 tháng trước - Thích (6) - Trả lời
Rất hợp đó bạn. Chúc hai bạn hạnh phúc nhé!
mình sinh 18/06/1992 ng ay 22/12/1988 có hợp nhau không ad
hơn 1 tháng trước - Thích (9) - Trả lời
Chồng tuổi Mậu Thìn, vợ tuổi Nhâm Thân (chồng hơn vợ 4 tuổi): Hai vợ chồng tuổi này ở với nhau không được tốt, gặp số Nhì Bần Tiện. Vợ chồng làm ăn không được phát đạt, phải chịu cảnh nghèo túng một thời gian. Nếu biết cố gắng, chăm chỉ làm ăn mới được no ấm. Tính tình hai vợ chồng không được hòa hợp, tâm ý bất hòa, nên kiên nhẫn và nhường nhịn nhau mới có thể cùng chung sống.
nữ sinh ngày 4/10/1988 AL , nam sinh ngày 21/1/1988 ,cho mình hỏi có bi xung khắc trong hôn nhân hay trong đường làm ăn không ? cảm ơn bạn
hơn 1 tháng trước - Thích (8) - Trả lời
nữ 24/11/1992 DL, Nam 03/02/1989 DL Cho mình hỏi có hợp nhau không ạ?
hơn 1 tháng trước - Thích (19) - Trả lời
cs tan vo moitin vao tu vi
Nam 27/02/1988...người yêu e 23/11/1993..cho e hoi co hợp nhau k ạ..thank.
hơn 1 tháng trước - Thích (5) - Trả lời
Cho mình hỏi tuổi Mậu Thìn và quý dậu sinh con năm nào thì đẹp
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
tuoi mau thin 1988 hop tuoi quy mao 1993 không
hơn 1 tháng trước - Thích (1) - Trả lời
Tuoi 88 co hop voi tuoi 97 khong ah?
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Tuổi Mậu Thìn( nữ)1988 có lấy chồng Đinh Mùi 1967 đc k ạ?
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Nữ 1988 hợp với nam 1967 không?
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

loading...
Hot nhất