1.Cách giặt tẩy cổ áo và ống tay áo

           Vào mùa hè, cổ áo và ống tay áo rất dễ bi bẩn. Khi giặt, trước tiên ta cần phải đem quần áo