Chế độ nghỉ thai sản 2012 - 2013

Hoaibui2395 Hoaibui2395 @Hoaibui2395

Chế độ nghỉ thai sản 2012 - 2013

Chế độ nghỉ thai sản 6 tháng cho năm 2012-2013 vừa được Quốc hội biểu quyết thông qua trong Bộ Luật lao động bản sửa đổi 2012-2013 trong đó quy định lao động nữ sẽ được nghỉ thai sản 6 tháng bắt đầu từ 1/5/2013. Như vậy trong năm 2012 các lao động nữ sẽ vẫn áp dụng chế độ thai sản 4 tháng.A. Chế độ nghỉ thai sản 4 tháng


I. Đối tượng áp dụng chế độ thai sản:

Đối tượng áp dụng chế độ thai sản là người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH. cụ thể các điểm như sau:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên;

b) Cán bộ, công chức, viên chức;

c) Công nhân quốc phòng, công nhân công an;

d) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân.

II. Điều kiện hưởng chế độ thai sản:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c ở trên phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

III. Thời gian hưởng chế độ khi khám thai:

Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai năm lần, mỗi lần một ngày; trường hợp ở xa cơ sở y tế hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ hai ngày cho mỗi lần khám thai.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

VI. Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu:

Khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mười ngày nếu thai dưới một tháng; hai mươi ngày nếu thai từ một tháng đến dưới ba tháng; bốn mươi ngày nếu thai từ ba tháng đến dưới sáu tháng; năm mươi ngày nếu thai từ sáu tháng trở lên. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

V. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con:

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định sau đây:

a) Bốn tháng, nếu làm nghề hoặc công việc trong điều kiện lao động bình thường;

b) Năm tháng, nếu làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành; làm việc theo chế độ ba ca; làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên hoặc là nữ quân nhân, nữ công an nhân dân;

c) Sáu tháng đối với lao động nữ là người tàn tật theo quy định của pháp luật về người tàn tật;

d) Trường hợp sinh đôi trở lên, ngoài thời gian nghỉ việc quy định tại các điểm a, b và c ở trên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con được nghỉ thêm ba mươi ngày.

2. Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới sáu mươi ngày tuổi bị chết BHXHthì mẹ được nghỉ việc chín mươi ngày tính từ ngày sinh con; nếu con từ sáu mươi ngày tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc ba mươi ngày tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều ; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

3. Trường hợp chỉ có cha hoặc mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ bốn tháng tuổi.

4. Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại các điểm 1, 2 và 3 ở trên tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

VI. Thời gian hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi:

Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ bốn tháng tuổi.

VII. Thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai:

1. Khi đặt vòng tránh thai người lao động được nghỉ việc bảy ngày.

2. Khi thực hiện biện pháp triệt sản người lao động được nghỉ việc mười lăm ngày.

3. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại điểm 1 và2 ở trên tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

VIII. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi:

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi thì được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết khi sinh con thì cha được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

IX. Mức hưởng chế độ thai sản:

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định, mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

X. Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con:

1. Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 31 của Luật BHXH khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Sau khi sinh con từ đủ sáu mươi ngày trở lên;

b) Có xác nhận của cơ sở y tế về việc đi làm sớm không có hại cho sức khoẻ của người lao động;

c) Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.

2. Ngoài tiền lương, tiền công của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 31 của Luật .BHXH

XI. Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản:

1. Lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 30, khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 31 của Luật BHXHmà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ năm ngày đến mười ngày trong một năm.

2. Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại gia đình; bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung.


B. Chính sách nâng thời gian nghỉ thai sản lên 6 tháng

Mới đây Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Bộ luật lao động sửa đổi, trong đó có chính sách nâng thời gian nghỉ thai sản lên 6 tháng, thay vì 4 tháng như hiện nay. Theo lộ trình, dự thảo Bộ luật lao động sửa đổi sẽ được trình Quốc hội vào kỳ họp cuối năm. Nếu nhận được sự ủng hộ thì tại kỳ họp đầu năm 2012, dự luật sẽ được thông qua.

Ông Nguyễn Trọng An, Cục phó Bảo vệ chăm sóc trẻ em cho biết, dự thảo được xây dựng nhằm đảm bảo quyền được bú sữa mẹ của trẻ em theo công ước quốc tế mà Chính phủ đã cam kết. Bên cạnh đó là những lo ngại về vấn đề sức khỏe của em bé sẽ bị ảnh hưởng và nguy cơ mắc bệnh cao nếu trẻ không được bú mẹ.

Ông An cho biết, từ trước năm 1983, bà mẹ chỉ được nghỉ đẻ 2 tháng, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng rất cao, trên 50%. Tỷ lệ trẻ chết dưới 1 tuổi cũng rất cao, trên 81 phần nghìn. Giáo sư Từ Giấy, Viện trưởng Dinh dưỡng quốc gia thời đó đã đưa ra các bằng chứng khoa học thuyết phục về lợi ích nuôi con bằng sữa mẹ và đệ trình Chính phủ tăng thời gian nghỉ sau sinh lên 6 tháng.

Phó thủ tướng Tố Hữu khi đó đã ký ban hành quyết định vào năm 1985. Nhưng vì sức ép lao động, tiền lương và nhiều lý do khác nên đến đầu những năm 90 Chính phủ lại giảm thời gian nghỉ đẻ xuống còn 4 tháng.

"Hiện đời sống đại bộ phận nhân dân đã được cải thiện. Sức ép lao động, tiền lương cũng không căng thẳng như trước. Vì thế chúng tôi cố gắng đề nghị để chị em được nghỉ 6 tháng vì đây là thời gian tối thiểu để trẻ được hưởng nguồn sữa mẹ theo khuyến cáo của WHO, đồng thời, chị em cũng có đủ thời gian hồi phục sau đẻ, đảm bảo bình đẳng giới... ", ông An nói.

Khi vấn đề này được đặt lên bàn hội nghị tại TP HCM (15/9) và Hà Nội (19/9) vừa qua, có 99% đại biểu ủng hộ đề xuất tăng thời gian nghỉ sinh. Tuy nhiên còn một số ý kiến lo ngại về các vấn đề như: quỹ bảo hiểm xã hội không đủ khả năng chi trả khi thời gian nghỉ đẻ tăng, ảnh hưởng tới tình hình sản xuất của doanh nghiệp, thậm chí ảnh hưởng tới chính quyền lợi của lao động nữ vì nếu họ nghỉ lâu nhà quản lý sẽ không chấp nhận và có thể thay người...

Bình luận về vấn đề này, một đại diện của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, nếu giữ nguyên mức hưởng các chế độ theo quy định hiện hành (chế độ ốm đau, thai sản khi khám thai, nạo/hút thai...) thì dù có tăng thời gian nghỉ thai sản lên 6 tháng, số tiền chi trả trợ cấp cũng chỉ ở mức hơn 85% của nguồn thu. Dự kiến đến năm 2030, số chi bằng 92% số thu và quỹ vẫn còn dự phòng tới 8%, nên bảo hiểm vẫn đảm bảo chi trả mà không lo vỡ quỹ.

Theo khảo sát của Tổng liên đoàn Lao động, hiện ở Việt Nam có 70% lao động nữ tại các khu công nghiệp. Đa phần các chị em sau khi sinh con gặp rất nhiều khó khăn khi nhờ người chăm con. Chỉ có 5,7% số doanh nghiệp có dịch vụ trông trẻ, nhưng hơn 97% trong số đó lại không nhận trẻ dưới 4 tháng tuổi... Điều này khiến không ít lao động nữ ở nhiều khu công nghiệp bỏ việc sau thời gian nghỉ sinh.

Đại diện Cục chăm sóc bảo vệ bà mẹ trẻ em cho biết thêm, nếu được thông qua, chính sách nghỉ thai sản 6 tháng chỉ áp dụng cho chị em tại hưởng lương ở các cơ quan, doanh nghiệp, trong khi còn có rất nhiều phụ nữ lao động tự do, hoàn cảnh khó khăn, người làm nông nghiệp. Vì thế, Cục sẽ kiến nghị hỗ trợ cho các bà mẹ này bằng nhiều hình thức khác nhau.

Quan tâm đến vấn đề này, bác sĩ Trần Ngọc Hải, chuyên khoa 2, bệnh viện Từ Dũ TP HCM cho rằng, về cơ bản, thời gian nghỉ hộ sản càng nhiều càng tốt cho sức khỏe của bà mẹ và sự phát triển của thai nhi. Cá biệt ở một số nước phát triển, thời gian nghỉ sản có thể lên đến 1 hoặc 2 năm và áp dụng cho cả mẹ và cha, đồng thời hưởng nguyên lương.

Bởi theo ông, trong giai đoạn đầu đời, cơ thể trẻ còn non nớt, nhất là hệ thống miễn dịch, hấp thụ dinh dưỡng còn yếu nên rất cần sự chăm sóc của người mẹ. "Nhất là ở Việt Nam hiện nay, tỷ lệ phụ nữ cho con bú sữa mẹ rất thấp và ngày càng giảm đi thì việc tăng thời gian nghỉ sản sẽ tạo điều kiện khuyến khích chị em cho con bú, vừa giúp trẻ khỏe mạnh, giảm bệnh tật và vừa làm gắn bó mẹ con".

Cũng theo bác sĩ Hải, việc quy định thời gian nghỉ sản không đồng nhất giữa các nước trên thế giới và không hề có "chuẩn mực lý tưởng" nào. Trên thực tế, khoảng thời gian này là ngắn hay dài còn tùy thuộc vào hoàn cảnh, phong tục và chính sách kinh tế - xã hội của từng quốc gia. Với tình hình Việt Nam hiện nay, nếu thời gian này tăng lên 6 tháng thay vì 4 tháng như luật lao động hiện hành, ông Hải cho rằng đây là một dấu hiệu đáng mừng vì sẽ giúp cải thiện tình trạng sức khỏe cộng đồng, nâng cao thể trạng cũng như chất lượng nguồn lực con người.

Vợ sinh, chồng sẽ được nghỉ chăm sóc?

Dự kiến của Chính phủ nâng thời gian nghỉ thai sản lên 5 hoặc 6 tháng được hầu hết thành viên UBTVQH tán thành. Có cả đề xuất chế độ nghỉ vài tuần cho các ông chồng.

Dự kiến của Chính phủ nâng thời gian nghỉ thai sản hiện nay lên thêm từ 1 đến 2 tháng đã nhận được sự tán thành của hầu hết thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH). Có cả đề xuất chế độ nghỉ vài tuần cho các ông chồng.

Bàn chuyện sửa Bộ luật lao động sáng nay (5/10), rất nhiều ủy viên UBTVQH nhắc lại chuyện luật từng cho phép phụ nữ được nghỉ thai sản 6 tháng để đảm bảo trẻ được nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Không có lý do gì để chủ trương mang tính nhân đạo này không được áp dụng trở lại, thậm chí nhiều người còn đề xuất chế độ nghỉ (đảm bảo lương 100%) một vài tuần cho các ông chồng.

Nghỉ thai sản linh hoạt 4 hoặc 6 tháng

Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền cho hay, dự thảo luật lần này sửa quy định cũ theo hướng tăng thời gian nghỉ thai sản từ 4 tháng lên 5 tháng với người làm việc trong điều kiện bình thường. Riêng lao động khuyết tật và lao động nữ làm các công việc nặng nhọc, độc hại (có trong danh mục) sẽ được nghỉ 6 tháng.


Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lại khẳng định, dù là con của người lao động khuyết tật hay lao động bình thường cũng đều cần phải nuôi bằng sữa mẹ. Do đó, mọi sản phụ đều có quyền được nghỉ thai sản 6 tháng.  

Nhưng, thực tế có nhiều trường hợp người mẹ bị mất sữa sớm hoặc do hoàn cảnh kinh tế khó khăn muốn đi làm sớm kiếm tiền và không có nhu cầu nghỉ tới nửa năm. Bởi vậy, để bao quát được mọi nhu cầu và đối tượng, theo bà Ngân, nên chăng Luật vẫn đưa ra quy định về quyền được nghỉ thai sản 6 tháng, nhưng có thêm một điều kiện mở, đó là, tùy từng trường hợp và nhu cầu mà người mẹ có thể đi làm sớm, và cũng không được sớm quá 4 tháng.

Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Trương Thị Mai cũng đề xuất mức "sàn" (4 tháng) và "trần" (6 tháng) tương đối linh hoạt để dễ dàng phù hợp cho mọi đối tượng. Trên cơ sở đó, người mẹ có quyền lựa chọn và quyết định thời gian nghỉ cho phù hợp với cuộc sống, công việc và hoàn cảnh kinh tế. Theo tính toán của cơ quan Bảo hiểm xã hội hiện nay, nếu nâng thời gian nghỉ lên 6 tháng thì quỹ bảo hiểm vẫn "gánh" được.

Đề xuất nâng thời gian nghỉ lên 6 tháng được đa số ủy viên Thường vụ khác tán thành. Nói như Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển, trong thực tế rất nhiều phụ nữ đã phải xin nghỉ không lương thêm 1, 2 tháng. Phụ nữ làm công việc lao động chân tay hay trí óc thì sau khi sinh đều cần được nghỉ dưỡng, chăm sóc giống nhau. Chủ trương này chẳng những tốt đẹp cho trẻ nhỏ mà còn là sự quan tâm, chăm sóc của xã hội với người phụ nữ.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước còn bổ sung, ngoài việc quan tâm đến mẹ, nên chăng cũng cần có ưu đãi nào đó dành cho người cha. Đặc biệt với những người cha phải "gà trống nuôi con".

Theo giải trình của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, nhiều cơ quan, tổ chức khi đóng góp ý kiến cho dự thảo luật thậm chí còn kiến nghị bổ sung chế độ cho người chồng được nghỉ từ một đến hai tuần sau khi vợ sinh (hưởng 100% lương).

"Chốt" lại vấn đề, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng, nên nghiên cứu phương án nâng quyền được nghỉ của người mẹ lên 6 tháng và mức sàn phải là 5 tháng. Người mẹ có thể được quyền lựa chọn đi làm sớm, nhưng không được sớm hơn 5 tháng.

Vấn đề này sẽ được Quốc hội thảo luận trong kỳ họp thứ hai diễn ra vào cuối tháng mười.
Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
Toi du kien sinh vao ngay 2/9/2013,thoi gian duoc nghi thai san hien nay theo quy dinh cua nha nuoc la 6 thang.Thoi gia nghi sinh cua toi trung vao dip tet.Nhu vay tôi nghi duoc bao nhieu ngay?
hơn 1 tháng trước - Thích (8) - Trả lời
tôi sinh con vào ngày 01/01/2013 vậy tôi có được nghỉ 6 thags không
hơn 1 tháng trước - Thích (12) - Trả lời
Cách tính thời gian nghỉ sinh là từ khi bạn chính thức nghỉ làm chứ không phải từ khi sinh con, theo quy định mới phải nghỉ sinh từ 2/1/2013 mới được nghỉ 6 tháng bạn à. ban thiệt quá hic
Ko được chị ạ. Ko được chị ạ. C sinh ngày 1/1/2013 thì nghỉ sinh đến 30/4/2013 là hết. kể sinh ngày 2/1/2013 thì được
Mấy hôm trước mình đi tập huấn, theo hường dẫn nếu bạn chỉ nghỉ thai sản 4 tháng thì ko được vì tính đến 30/4 là đã đủ 4 tháng, trường hợp sinh đúng 12 giờ đêm thì đang chờ xem xét... he he. Phải chi mà em bé sinh trể 1 ngày thì mẹ được nghỉ thêm 2 tháng chăm con rồi. Tiếc thật!
Chung toi la nhung Giap vien cong tac o khu vuc biên giới. khi nghi thai san khong duoc tinh tra thu hut. Nhu vay dung không?
hơn 1 tháng trước - Thích (1) - Trả lời
Tất cả mọi cơ quan Nhà nước đều có chế độ nghỉ thai sản như nhau và tính lương cơ bản những ngày nghỉ đó.chị có thể xem lại thật kỹ trong bài và các điều luật mới về chế độ này nhé
cho tôi hỏi tôi đi làm từ tháng 9/2009 đến 29/12/2012 tôi sinh con và nghỉ tới ngày 29/04/2013 tôi phải đi làm do chưa tìm được người giữ con nên tôi làm đơn xin nghỉ thêm 1 tháng không hưởng lương thì cơ quan không cho nghỉ nên tôi làm đơn xin nghỉ việc từ ngày 7/5/2013 đến ngày 20/5/2013 thì kế toán báo với tôi rằng tôi không được hưởng tiền thai sản, tả lót, dưỡng sức do đã xin nghĩ việc có đúng không ?
hơn 1 tháng trước - Thích (21) - Trả lời
E sanh be ngay 10/01/2013 e nghi lam tu ngay 26/12/2012 nhung e viet don nghi tu ngay 26/12/2012 den ngay 03/01/2013 la nghi duong thai va tu ngay03/01/2013 tro di la nghi thai san vay e co dc nghi 6th ko
Chị đã xin nghỉ việc thì đúng là chị sẽ không còn được hưởng các chế độ đó nữa.những chế độ đó chỉ dành cho người đang lao động tại các cơ quan mà thôi.bây giờ phụ nữ nào cũng nghỉ việc ở nhà rồi xin hưởng chế độ thì có vô vàn, chị có thấy vô lý không.
Tôi làm việc từ tháng 9/2009 cho đến 29/12/2012 tôi sinh và nghỉ hộ sản tới ngày 29/04/2013 vào làm lại nhưng tôi chưa tìm được người giữ con tôi làm đơn xin nghỉ 1 tháng không hưởng lương thì cơ quan không cho nghỉ và đến ngày 07/05/2013 tôi làm đơn xin nghỉ việc cho đến ngày 20/05/2013 thì kế toán báo với tôi là không được hưởng chế độ thai sản , tả lót, dưỡng sức do tôi làm đơn xin nghỉ việc cho tôi hỏi có đúng vậy không ? Xin cảm ơn .
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Khi chị còn là nhân viên của công ty chị vẫn sẽ được hưởng chế độ thai sản mang thai gì đó.Nhưng khi đã xin nghỉ việc thì không công ty nào lại chi cho chị một khoản hậu hĩnh được cả
em nghỉ chế độ thai sản vao cuối năm vậy năm đó em có phải đánh giá, xếp loại viên chức của năm đó không?
hơn 1 tháng trước - Thích (12) - Trả lời
Khi chị nghỉ chế độ thai sản nhưng tất cả quyền lợi nghĩa vụ chị vẫn có đặc quyền được hưởng và thực hiện.TUY NHIÊN NÓ KHÔNG QUÁ NẶNG NỀ VÌ CÓ THỂ THAY THẾ ĐƯỢC
em nghỉ thai sản cuối năm có phải đánh giá, xếp loại không?
hơn 1 tháng trước - Thích (8) - Trả lời
Chào chị! Nghỉ thai sản thì đánh giá ,xếp loại bình thường.Vì chị có đi làm cũng có cống hiến được gì đâu.cũng còn tùy từng chế độ của từng công ty nữa
toi sinh ngay28/12/2012ma den ngay 10/5/2013moi di lam vay toi co duoc huong 6 thang khong
hơn 1 tháng trước - Thích (8) - Trả lời
Dĩ nhiên là được rồi.Chị vẫn được hưởng lương như khi chị đi làm, đây là chế độ và quyền lợi của sản phụ, thậm chí khi đi làm trong khoảng 2 tháng chị chỉ phải làm 6-7h/1 ngày sau đó mới phải làm đủ 8g/1 ngày nữa
co quan toi co mot nu sinh den khi nao phai ditruc ca dem chung toi la tram y te xa phai truc dem
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Đó là công việc ở địa phương bạn đâu thể tránh được, nếu là cơ quan nhà nước thì bạn vẫn được hưởng như bình thường và tùy theo từng cơ quan bạn nhé
toi tham gia bhxh tu thang 10 nam 2011 den nay la thang sau 2013.toi dang mang thai va du sinh vao thang 12 nam 2013.neu neu sang thang 7 nam 2013 toi nghi viec,lieu toi co duoc huong tro cap thai san khong?
hơn 1 tháng trước - Thích (21) - Trả lời
Thai sản được trợ cấp chỉ khi chị vẫn còn đang công tác tại một cơ quan, doanh nghiệp nào đó.Khi chị nghỉ việc chị được lấy lại tiền bảo hiểm đã đóng trước đó và không được hưởng thêm các chế độ thai sản khác
Toi la giao vien o huyen thuoc vung dac biet kho khan cua tinh Cao Bang. Khi toi mang thai cung la luc toi duoc chuyen ve gan nha hon. Nhung chua len lop duoc ngay nao thi toi lai phai nghi sinh con. Phong giao duc noi toi chuyen ve khong thanh toan cho toi khoan tien phu cap dung lop va khu vuc. Coi nhu toi nghi khong luong ( Khong duoc mot dong tro cap nao ) phai noi la trong thoi gian toi nghi cham soc con nho rat kho khan. Cho den khi toi di lam phong GD moi tra luong cho toi. Va den nay con toi da duoc 8 thang thi moi duoc thanh toan cho khoan tien bao hiem. Va toi co hoi ve khoan phu cap dung lop va khu vuc do thii nghuoi ta tra loi la do toi chua len lop ngay nao da nghi thai san nen khong duoc thanh toan. Vay toi xin hoi nhu vay co dung khong?
hơn 1 tháng trước - Thích (5) - Trả lời
Chào chị! Cảm ơn chị đã gửi thắc mắc tới chuyên mục.vấn đề của chị chúng tôi xin giải đáp như sau/ Dù là chuyển công tác hay di dịch đi bất cứ đâu nhưng chị vẫn đang trong quá trình làm việc, chưa thôi việc thì vẫn được hưởng các chế độ thai sản như bình thường theo pháp luật.Và được hưởng tiền công đóng bảo hiểm 6 tháng trước khi nghỉ thai sản.Thời gian nghỉ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội.Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.Như vậy, cơ quan chị không trợ cấp cho chị một đông nào là không đúng.
E nghỉ lam tu ngaỳ 26/12/2013 toi ngày 10/01/2013 e sanh bé. Nhung e viet don nghỉ tu ngày 26/12/2012 den ngay03/01/2013 nghỉ duong thai va tu ngay 03/01/2013 tro di là nghỉ thai san vay e co dc nghi 6th ko
hơn 1 tháng trước - Thích (13) - Trả lời
Theo mình biết thì chế độ nghỉ 6 tháng chỉ có hiêu lực từ ngày 1/5/2013. Thế nên bạn không được nghỉ chế độ 6 tháng mà chỉ được nghỉ 4 tháng thôi
Chào chị! Theo quy định của pháp luật về chế độ nghỉ thai sản chị vẫn được nghỉ dao động từ 4-6 tháng tùy vào sức khỏe và quy định tại nơi chị làm việc.Vẫn được hưởng lương cơ bản như bình thường chị à
tôi là giáo viên vùng 3 vùng đặc biệt khó khăn được hưởng 100% biên giới của huyện mèo vạc, năm 2012 tôi có nghỉ chế độ thai sản, và sau đó tôi nghỉ hết chế độ thai sản tôi được nhà trường chỉ thanh toán cho tôi tiền 0,7% ưu đãi nghành , và tôi có hỏi lãnh đạo tại sao tiền biên giới và các khoản tiền trợ cáp khác không được. nay cho tôi hỏi như vậy là có đúng không ?
hơn 1 tháng trước - Thích (3) - Trả lời
Theo quy định của tại điều 157 – Bộ luật lao động sửa đổi, bổ sung năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 01/5/2013, thời gian nghỉ thai sản của lao động nữ được tăng lên từ 4 tháng thành 6 tháng. Toàn bộ thời gian nghỉ thai sản được bảo hiểm xã hội chi trả. Đối với trường hợp sinh con trước ngày Bộ luật có hiệu lực, mà đến ngày 1/5/2013 vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh theo luật cũ (4 tháng), người lao động sẽ được nghỉ thêm 2 tháng và 2 tháng nghỉ thêm này cũng được bảo hiểm xã hội chi trả như đối với các trường hợp sinh con sau ngày 1/5/2013. Về mức hưởng chế độ thai sản, theo quy định tại Điều 34, 35 Luật Bảo hiểm xã hội, lao động nữ được 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Như vậy nếu bạn nghỉ thai sản năm 2012 thì nhà trường làm như trên là đúng nhưng khi sinh năm 2013 thì sẽ được hưởng 100% lương và các phụ cấp khác nhé
Chào chị! Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 116/2010/NĐ-CP thì đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau: - Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. - Nếu đến công tác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Như vậy chị được hương 0,7 % ưu đãi ngành là đúng Điểm c, Khoản 1, Điều 8 Thông tư Liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 của Liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn, cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không được hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP trong các khoảng thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Vì vậy khi chị được hưởng chế độ thai sản+ bảo hiểm của xã hội sẽ không được hưởng thêm các khoản trợ cấp khác và tiền biên giới, Chỉ đến khi đi làm trở lại sẽ được trợ cấp bình thường.như vậy nhà trường đã làm đúng chị nhé Tuy nhiên,ở 1 vài cùng đặc biệt khó khăn có những nơi họ vẫn được hưởng 100% lương và các trợ cấp khác.
tôi là cán bộ hội phụ nữ chỉ được hưởng phụ cáp 1.050.000 đ/tháng, trong thời gian nghĩ sinh tôi có được nhân phụ cấp cấp.
hơn 1 tháng trước - Thích (6) - Trả lời
Nếu như chị nghỉ thai sản năm 2012 thì sẽ không được, nhưng nếu chị nghỉ chế độ thai sản năm 2013 thì vẫn sẽ được trợ cấp thì phải
Tôi là CBCC NN, vậy vợ tôi sinh thì tôi có được nghĩ không
hơn 1 tháng trước - Thích (1) - Trả lời
hien gio em co thuong mot nguoi .em thuong va yeu co ay rat nhieu . truoc ngay co ta con di hoc thi van wan tam em .den khi ra truong co ta it goi dien va it wan tam den em nua .theo chi em phai lam sao bay gio
Toi nghi sinh em be vqo 12/01/2013; va0 ngay 28/6/2013 toi duoc nang luong, theo quyet dinh nang luong co hieu luc tu ngay 01/01/2013. vay toi xin duoc hoi: thoi gian truy linh 6 thang len luong cua toi do co quan nao chi tra?
hơn 1 tháng trước - Thích (17) - Trả lời
toi co thai 26 tuan de non con tu vong toi duoc nghi che do bao nhieu ngay
hơn 1 tháng trước - Thích (15) - Trả lời
Tôi là cán bộ xã thuộc vùng 3 hưởng phụ cấp 0,7 đến tháng 11 tôi sinh con thứ hai, theo chê độ nghỉ 2013 là được nghỉ thai sản 6 tháng, ở vùng 3 như tôi có được nghỉ thêm 1 tháng không?
hơn 1 tháng trước - Thích (3) - Trả lời
Chị có thể tham khảo kế toán xã
ngày 25/5/2013 toi viet dơn nghi theo che do thai san 6 tháng de sinh con, nhung ngày 23/5/2013 toi sinh nhung con chet thì toi duoc nghi che do bao nhiêu ngày, xin cảm on/
hơn 1 tháng trước - Thích (12) - Trả lời
Xin chia buồn với chị và gia đình. Với trường hợp của chị, đã được quy định rõ như sau: Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 60 ngày tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 90 ngày tính từ ngày sinh con; con từ 60 ngày tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 30 ngày tính từ ngày con chết, nhưng không được vượt quá thời gian nghỉ sinh con quy định tại Điểm 1, Điều 157 Bộ luật Lao động.
Tôi sinh con vào ngày 27 tháng 2 năm 2013. Đến ngày 1 tháng 3 tôi được nâng bậc lương từ 3.0 lên 3.33. Tôi đã nhận tiền nghĩ thai sản theo hệ số lương là 3.0. Vậy tôi có được truy lĩnh tiền nghĩ thai sản theo hệ số lương 3.33 hay không?
hơn 1 tháng trước - Thích (1) - Trả lời
Theo mình biết thì bên bảo hiểm sẽ căn cứ vào mức đóng bảo hiểm 6 tháng trước khi bạn hưởng chế độ nghỉ thai sản. Vì vậy bạn chỉ được hưởng tiền nghỉ thai sản theo hệ số lương là 3.0
tháng 9/2010 đến tháng 12/2012 tôi có đóng BHXH. nhung đến thang 1/2013 do bị cắt hợp đồng lao động nên tôi không tham gia đóng BHXH nữa. Đến tháng 9/2013 tôi lại tiếp tục được hợp đồng lao động và tham gia đóng BHXH. đến tháng 01/2014 thì tôi nghi sinh con. Vậy cho tôi hỏi trường hợp của tôi có được hưởng chế độ thai sản không? xin chân thành cảm ơn?
hơn 1 tháng trước - Thích (5) - Trả lời
Nếu bạn đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Bảo hiểm Xã hội. Vậy nếu bạn đóng bảo hiểm đến hết tháng 1/2013 thì tròn 6 tháng và được hưởng chế độ thai sản.
Cho em hỏi là sau khi sinh và đã đi làm trở lại.cty cho nghĩ dưỡng sức 5ngay cộg cả ngày chủ nhật đúng không ak.Và có được hưởng tiền dưỡng sức không? Mức lương 4600000 thì lãnh được bnhiêu? Số tiền đó ai chi và lảh ơ đâu?
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

loading...
Hot nhất