Tử vi trọn đời tuổi Canh Tuất nữ mạng

Tử vi trọn đời TUỔI TUẤT: Nữ Mạng - Canh Tuất


 

Nữ Mạng - Canh Tuất

 

Sanh năm: 1910, 1970 và 2030

Cung KHẢM 

Mạng THOA XUYÊN KIM (xuyến bằng vàng) 

Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON CÁO 

 

Bà chúa Tiên độ mạng 

 

Đoán xem số mạng tuổi này,

Mạng Kim xoa xuyến là vàng đeo tay. 

Mùa Thu sanh đặng gặp may, 

Như cây gặp nước như cua đủ càng. 

Mùa Hạ hỏa khắc chẳng an, 

Đông Xuân cũng lỗi khiến nàng cực thân. 

Gái mà tuổi Tuất chẳng hiền, 

Gặp chồng mạng nhỏ phải đ ành nhịn ngay. 

Canh Tuất số gái chẳng yên, 

Chữ Canh chữ Mậu đảo điên nhiều chồng. 

Số nàng lập nghiệp phương xa, 

Làm ăn có của có nhà chẳng yên. 

Lỗi sanh tiền bạc khó cầm, 

Khi ăn chẳng hết lúc cần chẳng ra. 

Số người hậu vận lao đao, 

Không bằng vận giữa như tiên giáng trần.

 

 

 

CUỘC SỐNG 

 

Tuổi Canh Tuất, cuộc đời có nhiều tốt đẹp vào tiền vận, trung vận có bê bối đôi chút, hậu vận thì có nhiều tài lộc và sống an nhàn. Vào trung vận hay có đau bệnh nên phần bổn mạng hay yếu kém liên miên. Phần tài lộc và hậu vận thì dồi dào. 

 

Tóm lại: Tuổi Canh Tuất cuộc đời nhiều sung sướng và sung túc vào lúc hậu vận. 

 

Tuổi Canh Tuất số hưởng thọ từ 62 đến 68 tuổi là mức tối đa, nếu ăn ở gian ác thì sẽ bị giảm kỷ, còn nếu ăn ở hiền lành thì sẽ được gia tăng niên kỷ. 

 

TÌNH DUYÊN 

 

Về vấn đề tình duyên, tuổi Canh Tuất chia ra làm ba trường hợp như sau: 

 

Nếu sanh vào những tháng sau đây, cuộc đời có ba lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc, đó là nếu là bạn sanh vào tháng 1 Âm lịch. 

 

Nếu bạn sanh vào những tháng sau đây cuộc đời bạn sẽ có hai lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 2, 5, 6, 9, 10 và 11 Âm lịch. 

 

Nếu bạn sanh vào những tháng sau đây cuộc đời bạn sẽ hưởng được hạnh phúc toàn vẹn, chỉ một chồng, một vợ mà thôi, đó là nếu bạn sanh vào những tháng 3, 4, 7,8 và 12 Âm lịch. 

 

Trên đây là vấn đề tình duyên và hạnh phúc, căn cứ theo tháng sanh của bạn mà biết được cuộc đời. 

 

GIA ĐẠO, CÔNG DANH 

 

Gia đạo nhiều yên vui và êm ấm. Công danh chỉ ở trong mức độ bình thường. 

 

Sự nghiệp có phần vững chắc vào số tuổi 40 trở đi. Tiền bạc được dồi dào và có nhiều hay đẹp về tài lộc, việc làm ăn được dễ dàng và có nhiều triển vọng tốt đẹp về vấn đề này. 

 

NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN 

 

T rong công việc làm ăn bạn nên tìm những tuổi sau đây, hợp tác hay giao dịch về tiền bạc có phần tốt đẹp, thâu được nhiều thắng lợi cho cuộc sống, đó là các tuổi: Canh Tuất, Bính Thìn và Kỷ Mùi. Hợp tác với những tuổi này làm ăn thì khỏi sợ thất bại. 

 

LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG 

 

Trong việc kết hôn, muốn được sống sang giàu thì bạn nên lựa chọn những tuổi này: Canh Tuất, Bính Thìn, Kỷ Mùi và Đinh Mùi. 

 

Kết hôn với những tuổi trên rất hạp với tuổi bạn về đường tình duyên lẫn tài lộc nên dễ tạo được cuộc sống giàu sang, phú quý. 

 

Nên kết hôn với những tuổi này, đời sống của bạn chỉ có thể tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi, đó là nếu bạn kết hôn với các tuổi: Ất Mão, Kỷ Dậu. 

 

Hai tuổi này chỉ hạp với tuổi bạn về đường tình duyên mà lại không hạp về đường tài lộc, nên chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi. 

 

Nếu bạn kết hôn với những tuổi sau đây, đời sống của bạn có thể phải sống trong cuộc sống bần hàn, việc làm ăn thật khó khăn, đó là các tuổi: Tân Hợi, Nhâm Tý, Đinh Tỵ, Mậu Ngọ. 

 

Những tuổi trên không hạp với tuổi bạn về đường tình duyên lẫn tài lộc, nên cuộc sống chỉ tạo ra nhiều khó khăn có thể phải sống trong cảnh nghèo khổ suốt đời. 

 

Những năm này bạn không nên kết hôn, nếu kết hôn bạn sẽ gặp cảnh xa vắng triền miên giữa cuộc đời, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 16, 22, 26, 28, 36, 38 và 40 tuổi. 

 

Nếu bạn sanh vào những tháng này bạn có số đa phu hay có nhiều chồng, đó là nếu sanh vào những tháng: 10, 11 và 12 Âm lịch. 

 

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ 

 

Những tuổi này không nên làm ăn hay kết hôn, vì làm ăn hay kết hôn sẽ gặp cảnh biệt ly hay tuyệt mạng giữa cuộc đời, đó là kết hôn với các tuổi: Quý Sửu, Giáp Dần, Canh Thân, Ất Sửu, Bính Dần, Mậu Thân và Nhâm Dần. 

 

Tuổi đại kỵ trong vấn đề hạnh phúc hôn nhân, nên tránh làm lễ hôn nhân hay ra mắt gia đình thân tộc. Trong việc làm ăn không nên giao dịch về tiền bạc. Trong gia đình nên cúng sao cho cả hai tuổi. 

 

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT 

 

Tuổi Canh Tuất có những năm khó khăn nhứt là ở vào số tuổi: 24, 28, 30 và 34 tuổi. Những năm này bạn nên đề phòng bịnh hoạn hay bịnh tật, có hao tài. 

 

NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT

 

Tuổi Canh Tuất xuất hành vào những ngày lẻ, tháng chẵn và giờ chẵn thì hạp nhất cho việc làm ăn, giao dịch về tiền bạc, không sợ bị thất bại hay bất cứ việc gì có liên quan về việc làm ăn, sẽ có thâu được nhiều kết quả và nhiều tốt đẹp mỹ mãn như ý muốn. 

 

NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂM 

 

Từ 20 đến 25 tuổi: Thời gian nầy cuộc sống có phần sôi động mãnh liệt, nên giữ gìn cẩn thận và sáng suốt hơn nữa mới thoát được những sa đọa của cuộc đời, không nên quá lạc quan sẽ có nhiều buồn lo cho duyên kiếp về sau. 

 

Từ 26 đến 30 tuổi: Thời gian nầy có kết quả tốt về tình cảm lẫn tài lộc, cuộc sống có phần tốt đẹp về giao đích hay có nhiều dịp may đưa đến, thắng lợi hoàn toàn về cuộc sống cũng như về cuộc đời. 

 

Từ 31 đến 35 tuổi: Thời gian nầy cuộc sống hoàn toàn đầy đủ, cuộc sống đang ở trong giai đoạn tình cảm và có phần sung túc về tài lộc. Những năm nầy kỵ đi xa hay xuất hành trong những ngày kỵ tuổi. Có phát đạt vào những năm 32, 34 tuổi. 

 

Từ 36 đến 40 tuổi: Năm 36 tuổi, có nhiều cuộc sống về tình cảm, tiên bạc có phần sung túc rõ rệt, năm nầy có nhiều tốt đẹp. Năm 37 và 38 tuổi, hai năm nầy, nên cẩn thận về nghề nghiệp cũng như về cuộc sống, nên cẩn thận hai năm nầy, bổn mạng có phần suy yếu, nên lo cho gia đình thì tốt. Năm 39 và 40 tuổi, hai năm nầy có hoạnh tài hay tài lộc phát triển mạnh mẽ. 

 

Từ 41 đến 45 tuổi: Thời gian nầy không được tốt đẹp, nhất là năm 42 và 43 tuổi, những năm khác chỉ ở vào mức độ trung bình, việc làm ăn tầm thường, gia đình yên vui. Năm 44 và 45 tuổi, hai năm nầy việc làm ăn cũng ở vào mức độ trung bình không có gì quan trọng xảy ra cho cuộc sống. 

 

Từ 46 đến 50 tuổi: Năm 46 tuổi, nhiều hay đẹp, có thể tạo được nhiều tốt đẹp cho cuộc sống. Năm 47 và 48 tuổi, hai năm nầy được kết quả tốt về phần tài lộc, tình cảm vượng phát, cuộc đời lên cao. Năm 49 và 50, hai năm nầy cẩn thận việc tiền bạc, không nên đi xa vào những năm nầy. 

 

Từ 51 đến 55 tuổi: Thời gian nầy nên giao dịch về tiền bạc và phát triển việc làm ăn được tốt, số vững vàng về đường gia đạo cũng như về cuộc sống, cẩn thận việc đi đứng, đừng tin ai mà giao phó tiền bạc sẽ bị mất. 

 

Từ 56 đến 60 tuổi: Thời gian nầy, không tốt đẹp lắm, nên cẩn thận về tiền bạc cũng như về việc làm ăn, bổn mạng có phần yếu kém rõ rệt, đừng nên phí sức vô ích, không được tốt đẹp và có thể gặp đại nạn trong khoản thời gian nầy.

 

 

 

(Theo tetviet.com.vn)


• Hỏi đáp về
Bạn muốn biết thêm về chủ đề xin vui lòng đặt câu hỏi tại đây để được trợ giúp
Gửi
Hỏi đáp của bạn phải gõ bằng tiếng việt có dấu và có nội dung lành mạnh, không mang nôi dung phản động, không vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam. Hỏi đáp có nội dung xấu sẽ bị xóa.
1
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
0 Trả lời 26 click
2
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
1 Trả lời 18 click
An_nick minh thay noi vay ma cuoc song cua minh van kho mai van lam vat va ma no nan quanh nam
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
3
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
1 Trả lời 21 click
An_nick nam nay toi co gap chuyen buon khong
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
4
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
0 Trả lời 17 click
An_nick chao ban, rat vui khi duoc tam su voi ban
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
10
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
1 Trả lời 79 click
An_nick Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng vợ đồng một tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính mọi việc đặng thông suốt, làm ăn thường gặp người tương trợ, hào tài thạnh vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà đủ dùng. Tánh người vợ tánh sáng, hay lo tính, chân hay đi nhiều, bản thân có tiểu tật, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, đặng hưởng phúc và bình an.
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
An_nick Điều quan trọng là có thể nhường nhịn nhau được hay không bạn ạ. Cuộc sống nhiều khi không thể nói trước, cũng không phải căn cứ vào tuổi tác mà đoán biết trước được. Chúc bạn sớm tìm được lối thoát trong cuộc sống!
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
12
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
1 Trả lời 79 click
An_nick Màu vàng hoặc trắng tinh khiết, kỵ màu hồng , đỏ nhé
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
13
thuy3354057 hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
1 Trả lời 340 click
comay Năm 2014 về mặt tình cảm đối với những người tuổi cảnh tuất nữ: Năm nay, cuộc sống có nhiều biến động, tình cảm vì vậy mà cũng đổi thay, nhưng những lo âu phiền muộn nhiều hơn niềm vui. Với Tang, Có tọa Hạn, Quả tú, Địa võng trực chiếu, nhờ ngộ Tuần nên nỗi lo buồn công giảm bớt phần nào. Với bản tính thẳng thắn và có phần nóng nảy, dễ làm mất lòng người bạn đường cũng như bạn bè quen biết. Mặc dù, Quý Bà luôn dốc hết tâm sức để xây dựng gia đình, nhưng đừng vì thế mà trở nên ỷ quyền, ỷ lực, dễ gây bất hòa trong tình chồng vợ Hạn cổ Đà, Tuế, gia đình có những rối rắm do chồng con gây ra mà Quý Bà phải tốn hao. Bên cạnh cũng có những thành tựu do chồng con mang lại. Chị cũng có thể tham khảo thêm bài viết chi tiết về Tử vi tuổi Canh tuất nữ mạng năm 2014 theo link: http://www.phununet.com/wikiphununet/ChiTietWiki.aspx?m=0&StoreID=29250 Chúc chị hạnh phúc!
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
14
Le thi phong hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
1 Trả lời 119 click
Chi Bạn tham khảo thêm bài viết này nè: http://www.phununet.com/WikiPhununet/ChiTietWiKi.aspx?m=0&StoreID=6582
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
Min Khắc mệnh tuổi thì bình thường.mà hai người đang yêu hay là vợ chồng.Tốt hay không là do tính cách của hai người nhé
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
nguyen an an Tui co nguoi mo cung sinh nam 1970 rat sung duong sinh ngay 17 thang 12 tien cua tieu khong het con cai ngoan ngoan moi toi vo chong thi luc duc
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
19
thao hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
9 Trả lời 191 click

Bài viết trong chủ đề này

• Các nội dung liên quan:

Top 10 Câu hỏi mới nhất

avatar
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp 15 giờ trước
0 Trả lời 5 click
avatar
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
0 Trả lời 13 click
avatar
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
0 Trả lời 10 click
avatar
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
0 Trả lời 7 click
avatar
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
0 Trả lời 12 click
avatar
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
0 Trả lời 11 click
avatar
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
0 Trả lời 13 click
avatar
An_nick hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp + 1 ngày trước
0 Trả lời 10 click