Tuổi Qúy Dậu hợp với tuổi nào?

Nhanluu1294 Nhanluu1294 @Nhanluu1294

Tuổi Qúy Dậu hợp với tuổi nào?

I. Tử vi tuổi Qúy Dậu – nữ mạng và những tuổi hợp để kết hôn


Nếu kết hôn với những tuổi nầy thì đời bạn có thể phải sống trong một cuộc sống khó khăn, làm ăn không được phát đạt, mà trái lại có khi cuộc sống của bạn sẽ trở nên bần hàn khổ sở, đó là nếu kết hôn với các tuổi: Mậu Dần, Nhâm Thân, Canh Dần.

Nữ Mạng – Quý Dậu

Sanh năm:

1933, 1993 và 2053

TÌNH DUYÊN

Về vấn đề tuổi Quý Dậu, có chia làm ba trường hợp như sau:

Nếu sanh vào những tháng sau đây, cuộc đời bạn phải có ba lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là sanh vào những tháng: 1, 7 và 8 Âm lịch. Nếu sanh vào những tháng sau đây, cuộc đời bạn phải hai lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 2, 5, 6, 9 và 11 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng sau đây, cuộc đời bạn sẽ không có sự thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, chỉ một vợ một chồng mà thôi, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 3, 4, 10 và 12 Âm lịch.

Trên đây là diễn tiến về tình duyên và hạnh phúc, bạn nên nhớ lại tháng sanh, để biết cuộc đời với hạnh phúc và tình duyên của bạn.

LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG

Trong việc lựa chọn lương duyên, hay kết hôn với những tuổi nầy thì sẽ sống được cao sang quyền quý, đó là nếu bạn kết duyên với các tuổi: Quý Dậu, Ất Hợi, Đinh Sửu, Kỷ Mão, Tân Kỵ và Tân Mùi.

Kết hôn với những tuổi nầy thì có thể sẽ được giàu sang, vì rất hạp với tuổi bạn về đường tình duyên và luôn cả đường tài lộc.

Nếu kết duyên với những tuổi sau đây, đời bạn có thể chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi, đó là nếu bạn kết hôn với các tuổi: Giáp Tuất, Bính Tý, Canh Thìn.

Vì những tuổi trên đây chỉ hạp với tuổi bạn về đường tình duyên mà lại không hạp về đường tài lộc, nên chỉ tạo được nột cuộc sống trung bình mà thôi.

Nếu kết hôn với những tuổi nầy thì đời bạn có thể phải sống trong một cuộc sống khó khăn, làm ăn không được phát đạt, mà trái lại có khi cuộc sống của bạn sẽ trở nên bần hàn khổ sở, đó là nếu kết hôn với các tuổi: Mậu Dần, Nhâm Thân, Canh Dần.

Những tuổi nầy không hạp với tuổi bạn về đường tình duyên và cả đường tài lộc, nên chỉ sống nghèo nàn, khổ cực trong suốt cuộc đời.

Những năm nầy bạn không nên kết hôn, vì kết hôn thì gặp cảnh xa vắng triền miên, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 20, 25, 26, 32, 37, 38 và 44 tuổi.

Nếu bạn sanh vào những tháng nầy, cuộc đời sẽ có nhiều chồng, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 1, 2, 10 và 11 Âm lịch.


II. Tử vi tuổi Qúy Dậu – nam mạng hợp và những tuổi hợp để kết hôn


Về việc tình duyên theo chiêm tinh và lý số, tuổi Quý Dậu căn cứ vào số mạng thì phải dựa theo những ngày sanh và tháng sanh. Tuy nhiên về tình duyên của tuổi Quý Dậu cũng có nhiều khe khắt, cuộc sống đối với vấn đề tình duyên thật là buồn não vô cùng. Nhưng bạn hay xem theo đây, để biết vấn đề tình duyên của bạn trong cuộc đời.

Nam Mạng – Quý Dậu

Sanh năm:

1933, 1993 và 2053

TÌNH DUYÊN

Nếu bạn sanh vào những tháng được kể như sau, cuộc đời bạn phải bị ba lần thay đổi về tình duyên, đó là bạn sanh vào những tháng: 5, 6 và 9 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng này, bạn sẽ có hai lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng: 1, 2, 7, 10, 11 và 12 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng này, bạn sẻ hưởng được hạnh phúc lâu bền và không có thay đổi về vấn đề tình duyên, đó là bạn sanh vào những tháng: 3, 4 và 8 Âm lịch.

Trên đây là những diễn tiến trong suốt cuộc đời về tình duyên của bạn căn cứ theo tháng sanh và nhứt định cuộc đời bạn như vậy.

LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG

Trong việc chọn lựa vợ chồng cũng rất liên quan cho sự sống cuộc đời, nếu bạn chọn lựa được người hoàn toàn thì cuộc sống có thể đẩy mạnh cuộc đời bạn lên cao, tiền bạc cũng như về tình cảm dồi dào. Vì hai tuổi vợ chồng có liên quan mật thiết cho sự sống còn của cuộc đời bạn vậy. Những tuổi này rất hạp cho sự làm ăn của bạn, đó là những tuổi: Quý Dậu đồng tuổi, Ất Hợi, Đinh Sửu, Kỷ Mão, Tân Tỵ, Tân Mùi. Bạn kết duyên với tuổi Quý Dậu và Ất Hợi. Hai tuổi này rất hạp về đường tài lộc, khi ăn ở với nhau năm năm sau đó sẽ làm giàu. Tuổi Đinh Sửu và Kỷ Mão: Được may mắn về việc làm ăn, tiền của dư dả và cuộc sống có phần lên cao về hậu vận. Với tuổi Tân Tỵ và Tân Mùi: Cuộc đời đầy may mắn và thành công to trên đường sự nghiệp, tiền tài giàu sang. Những tuổi trên trừ tuổi Tân Tỵ hào con thiểu số, còn mấy tuổi khác đều đông đủ.

Bạn kết duyên với những tuổi được kể sau đây thì cuộc sống chỉ có thể phát đại lên đến mức trung bình, đủ ăn, đủ mặc mà thôi, vì những tuổi này chỉ hạp về đường tình duyên mà không hạp về đường tài lộc, đó là những tuổi: Giáp Tuất, Bính Tý, Canh Thìn. Ba tuổi này chỉ hạp về đường tình duyên mà thôi.

Bạn kết hôn với những tuổi này, cuộc sống rất khe khắt, nghèo nàn, khó thoát được cảnh bần hàn, khổ sở, suốt đời không được khá, đó là bạn kết duyên với những tuổi: Mậu Dần, Nhâm Thân, Canh Dần, Giáp Thân. Bạn kết hôn với những tuổi này cuộc sống không được phát triển mạnh và khó khăn trong mọi việc làm ăn.

Có những năm rất xung khắc với tuổi bạn, luận việc hôn nhân không thành hay thành thì phải chịu cách xa, xa vắng khó mà ở với nhau trọn đời được, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 18, 22, 24, 30, 34, 36 và 42 tuổi. Những năm này là những năm khắc tuổi về đường tình duyên.

Bạn sanh vào những tháng này cuộc đời bạn có số đào hoa, có nhiều thê thiếp hay tình yêu, hay ít ra cũng đa đoan về việc vợ con, đó là bạn sanh vào những tháng: 1, 5, 6, 9, 10 và 11 Âm lịch, là những tháng có số đào hoa của tuổi Quý Dậu.


Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
Tan dau
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
A ơi e là làm 93 có hợp với nữ 95 ka
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
cho e hoi 1993 co hap voi 1992 k ak
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Năm Qúy dậu lấy tuổi nào
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Tuoi quy dau hop voi tuoi nao
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Nữ93 co hop nam 86 k?
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
tôi sinh vào tháng 1 dương năm 1994 nhưng âm lại là tháng 12 năm 1993 vậy lấy người sinh năm bao nhiêu thì đẹp. sang năm 2016 có lấy chồng được không
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
93 co hop vs 96 k a
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
nam sinh 1993 co hop voi nu sinh 1994 khong
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Nam Quý Dậu có hợp với Nữ Canh Ngọ k vậy?
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
nam sinh ngày 2-7-1993 có hợp với nữ 27-7-1997 không ạ .
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
tuoi quy dau hop voi tuoi nao ve tinh duyen
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
nu 93 nam 91 co hop khong
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
93 hop voi 87 k
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Tai sao e sinh vao thang 4 lai pai di hai lan do.vay ma o tren mag noi sinh vao thag 4 thi hp
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Tuoi dan co hop voi dau k
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
nam tuoi 1993 co hop voi nu 1996 k ạ. tra loi giup mih zs
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
93 co họp voi 94 ko a
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Nu 93 co họp voi nam 94 khong
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Tuổi quý dậu có hợp với tuổi 94 ko ak
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Toi sinh nam 1993 co hop voi 1988 không
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Xem để ngẫm thôi. Chứ quan trọng nhất là sống với nhau như thế nào .
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
nam 93 hợp với nữ 93 không ad
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Bằng tuổi năm duỗi mà ăn
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Tuổi dậy hợp tuổi nào nhỉ
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
1993 lay 1978 đươc khong
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Tuoi 1993lay 1978 đươc kg
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Tuoi 93 nen lay tuoi 85(đinh sửư) là họp nhat
Tuoi 93 co hop voi tuoi 88 k ak
93 voi 80 hop ko a
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
trai tuoi dau hop duyen tuoi nao
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Nữ 93 với nam 91 là hợp đúng không ạ. Có cần phải xem ngày sinh không ạ
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
boi hop vs tuoi no tuoi kia.vay ma y ai cug bao k hop dau.vay gio van ế dài.
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
93 đâu rồi cơ mà cũng chưa muốn lấy vk
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Tuoi 1993 ket hon voi tuoi 1994 co duoc o
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
8/2/93 với 28/3/93 có hợp k mn
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Tuoi 1993 và 1993 dk ko
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Lấy vk hop tuổi nào
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Vo tuoi quy dau chong tuoi quy hoi
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Nữ 93 không hợp với nam 94 mà.
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Cho e hoi nu tuoi 1993 nam 1989 co hop nhau khong
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Nữ 93 có hợp với tuổi 91 ko
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
93 ne ai hop tuổi nk đi nhỉ
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Sao toi93 co ay 97 noi boi hop noi bao khong hop la sao
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Tuoi93 co hop voi 88 khong
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
tuoi quy dau hop voi tuoi nao
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Chất ở giá cho sông
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Nam Tuoi 1993 co hop voi nu1999 khong
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
tuoi quy dau co hop voi tuoi canh ngo khong a!
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
Nam 93 có hợp với nữ 88 ko vậy bạn.
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
J sinh tháng 7 và 8 âm lịch thì ko có moi tinh đầu rồi cưới dc mà chỉ ven rồi cũng chia tay moi tinh thứ 3 mới cưới ha
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
cho e hỏi tuổi quý đâu 4/3/1993 có hợp vs nữ sinh ngày 29/2/2001 hay hok
hơn 1 tháng trước - Thích - Trả lời
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

loading...
Hot nhất