Đạo diễn Trọng Trinh: Con tim vẫn chưa vui trở lại - Thế giới nghệ sĩ