Hot girl Minh Hà: 'Tha thứ chuyện đùa của anh Hải' - Thế giới nghệ sĩ