Thanh Hòa trong phim Chít và Pi - Mình không phải là hot girl - Thế giới nghệ sĩ