Tiến sĩ Đoàn Hương - Yêu được mẫu phụ nữ hiện đại là may mắn - Câu chuyện cuộc sống