Tôi đi siêu âm ở tuần thứ 12, tôi hỏi bác sỹ là đã biết giới tính chưa? Bác sỹ bảo căn cứ theo nhip tim thì là gái vì con gái tim thường đập nhanh (171/1phút) vậy độ chính xác đạt được bao nhiêu phần trăm. Xin cảm ơn.

Trả lời câu hỏi trên:
nguyen gia huy 00:31 17/04/2013

la dung rui ban ak.

Câu hỏi cùng chủ đề