Tran thi my hanh hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp 1 ngày trước

Trả lời câu hỏi trên

Nhung Bạn có thể tham khảo: Phân tích cát hung: 1. Ngũ hành sinh khắc: Niên mệnh con là Thuỷ, bố là Kim, mẹ là Hoả, như vậy: Ngũ hành của bố là Kim tương sinh với Thuỷ của con, rất tốt. Ngũ hành của mẹ là Hoả tương khắc với Thuỷ của con, không tốt. Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 2/4 2. Thiên can xung hợp: Thiên can con là Quý, bố là Ất, mẹ là Mậu, như vậy: Thiên Can của bố không sinh không khắc với can của con, chấp nhận được. Thiên Can của mẹ là Mậu tương sinh với Quý của con, rất tốt. Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1.5/2 3. Địa chi xung hợp: Địa chi con là Tỵ, bố là Mùi, mẹ là Ngọ, như vậy: Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Địa Chi của mẹ không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 1/4 Kết luận: Tổng điểm là 4.5/10 Hãy chọn một năm khác hợp với bạn hơn.
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
nguyen thi kim tien cho minh hoi me tuoi tan mui cha tuoi canh ngo sinh con nam quy ty co tot ko ? mong dc tra loi som, cam on nhiu .
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
hue bo tuoi nham tuat con mau ty co tot khong
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
Tran huu phao Cha ky ty Me tan mui sinh con quy mui co tot k
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
Nguyen le phuong Toi muon hoi cha ky ty me tan mui sinh con quy ty co tot khong?
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước

Câu hỏi cùng chủ đề