Duong thi thuy hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp 1 ngày trước

Trả lời câu hỏi trên

Pé heo Minh da quen va y 1ng sn 90.ng ay hjen dag lam vjek pen nc ngoaj.mjh da hua la se cho a va doj a tro ve.bao ngay wa mjh hp lam.hp khj m0j ngay dk nc,tam su kug a.hp khj thay a kuoj nvay kug du lam mjh am log ruj.du 2nam k paj la khoag tgjan ngan nhug mjh tjn vs ty mjh dah cho a mjh se vuot qua dk tat ka de den vs nhau.neu dk thj sau nay tuj mjh se tjen den h0n nhan.kon ve tuoj tac mjh k qtrog.vj og troj da de tuj mjh quen nhau,gap nhau va y nhau thj cớ sao tuj mjh k the lay nhau chu.ty la su hoa hop gjua 2phja ma.neu mjh kam thay mjh y aj do va hop vs ho thj mjh se lay lam c thoj.mjh cj ngj d0n gjan vay thuj
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
Le thi ly Nguyen duy hung
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước
Minh Trọng nếu trọn Ngọ trọn Tý thì tứ hành xug, người nam chết bất đắt kì tử,
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước

Câu hỏi cùng chủ đề