Tôi đang dự định sơn nhà nhưng không biết chọn màu nào cho phù hợp vioi tuổi đinh tỵ của mình: Sin moi người hãy tư vấn giúp

Trả lời câu hỏi trên:
Nhung 08:55 17/01/2013

Màu hồng hoặc vàng

Câu hỏi cùng chủ đề