WikiPhunu :

Thai 8 tuần tuổi

Trả lời câu hỏi trên

Ngọc Bạn có thể tham khảo tại link này nè http://www.phununet.com/Wikiphununet/ChiTietWiki.aspx?m=0&StoreID=3898 Hoặc http://www.phununet.com/wikiphununet/ChiTietWiki.aspx?m=0&StoreID=4068 Chúc bạn luôn khỏe
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước