toi co thai vao thang 11 nam 2012, du tinh thang 8 nam 2013 thi sinh. nhung toi moi di lam den thang 3 toi moi duoc tham gia bao hiem, vay toi co duoc huong tro cap thai san ko?

Trả lời câu hỏi trên:
Ngọc 04:18 23/01/2013

Theo quy định là đóng trước 6 tháng bạn ạ. Nếu mình chưa đóng được thì có thể nhờ đóng trước rồi khi nào ở công ty bắt đầu thì mình chuyển về cty đóng. Như vậy bạn sẽ được hưởng trợ cấp :)

Câu hỏi cùng chủ đề