Trả lời câu hỏi trên

Ngọc Theo quy định là đóng trước 6 tháng bạn ạ. Nếu mình chưa đóng được thì có thể nhờ đóng trước rồi khi nào ở công ty bắt đầu thì mình chuyển về cty đóng. Như vậy bạn sẽ được hưởng trợ cấp :)
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước

Câu hỏi cùng chủ đề