Tuổi bính thìn hợp với màu gì.

Trả lời câu hỏi trên:
Yến 02:35 21/02/2013

Màu đỏ, hồng hoặc vàng

Câu hỏi cùng chủ đề