tôi là giáo viên hiện nay tôi xin nuôi con nuôi trong giấy khai sinh em bé sinh ngày 19-12-2012 nhưng quyết định cho tôi nuôi con nuôi là tháng o2-2013 nhưng tôi đã nghỉ từ ngày 19-12-2013 vậy tôi được tính nghỉ theo chế độ cũ hay mới

Trả lời câu hỏi trên:
Nhi 02:25 07/03/2013

Bạn vẫn được tính theo chế độ cũ

Câu hỏi cùng chủ đề