Trả lời câu hỏi trên

hoailan ko]
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước