tuoi nham dan sinh ngay 18 thang 3 năm 1962 cat nha vao ngay thang năm nao là tot nhat (am lich 2013), gio dong tho.

Trả lời câu hỏi trên:
Nhi 07:48 03/04/2013

Năm nay xây nhà được vì không phạm các yếu tố tam tai, Kim lâu, hoàng ốc. Về ngày giờ động thổ thì anh nên đi xem cụ thể hơn ở các thầy phong thủy

Câu hỏi cùng chủ đề