Trả lời câu hỏi trên

Nhi Năm nay xây nhà được vì không phạm các yếu tố tam tai, Kim lâu, hoàng ốc. Về ngày giờ động thổ thì anh nên đi xem cụ thể hơn ở các thầy phong thủy
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước