haisylong hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp 1 ngày trước

Trả lời câu hỏi trên

Minhon dỏ, hồng, vàng,vàng đất
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước