tuoi ky dau 1969 hop mau gi ?

Trả lời câu hỏi trên:
Minhon 06:13 09/05/2013

dỏ, hồng, vàng,vàng đất

Câu hỏi cùng chủ đề