Trả lời câu hỏi trên

Minhon CHỉ ảnh hưởng cho sức khỏe chứ ít liên quan đến em bé nhé.Tuy nhiên việc ông xã dùng nhiều chất kích thích cũng làm giảm kahr nảng các tinh binh đến thụ thai
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước

Câu hỏi cùng chủ đề