Trả lời câu hỏi trên

Minhon Nếu bạn không mổ nguy cơ bệnh tật sẽ cao hơn,chịu đau 1 lần để khỏi bệnh còn hơn bạn à
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước

Câu hỏi cùng chủ đề