Trả lời câu hỏi trên

Minh Lúc bỏ đường bạn cho lửa nhỏ, vừa cho đường vừa quấy thật đều cho đường tan là ok nhé
Câu trả lời được gửi + 1 ngày trước