WikiPhunu :

Thai 15 tuần tuổi
Thu hỏi về chủ đề này trong Hỏi đáp 1 ngày trước

Trả lời câu hỏi trên