Mình có gà ô chân trắng, mỏ đen, cựa đen, mình giọt nước, đi né lồng, lắc mặt khi đánh...

Trả lời câu hỏi trên:
anh phu pro 01:36 09/08/2013

ga do dem lam thit di

undefined 20:40 14/09/2013

em co 1 con tia mat 1 chan xanh 1 chan vang co bac nao choi ko?

An_nick 04:34 28/12/2014

may con ga loz

Câu hỏi cùng chủ đề