cho em hoi tuoi 1977 co hop voi tuoi 1970 khong

Trả lời câu hỏi trên:

Câu hỏi cùng chủ đề