con toi sinh da ra co bot mau hong sau gay, vet tron va tap trung nhieu vet lai giong nhu hinh tron lon . Cho hoi con toi co bi sao khong?

Trả lời câu hỏi trên:

Câu hỏi cùng chủ đề